ของพรีเมี่ยมไอที

 1. นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพราคาถูก นาฬิกาออกกําลังกาย นาฬิกานับแคลอรี่

  LN033
  นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพราคาถูก นาฬิกาออกกําลังกาย นาฬิกานับแคลอรี่

  - นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ กันน้ำ
  - วัสดุสายซิลิโคน
  - ตรวจวัดความดันโลหิต
  - วัดอัตราการเต้นหัวใจ
  - แสดงวันที่ / เวลา
  - วัดคุณภาพการนอนหลับ
  Light Sleep : ช่วงเวลานอนหลับที่ดีที่สุดส่งผลดีต่อสมอง
  Deep Sleep : ช่วงเวลานอนหลับลึกสำคัญต่อภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูจากออกกำลังกาย
  - ตรวจวัดการออกกำลังกาย (นับก้าว/ระยะทาง/แคลอรี่)
  - กำหนดเป้าหมายการออกกำลังกาย
  - การแจ้งเตือน
  - นาฬิกาปลุก
  - โหมดเตือนป้องกันการสูญหาย
  - โหมดเตือนการดื่มน้ำ
  - แบตเตอรี่ในตัวชาร์จได้
  - พร้อมสายชาร์จในกล่อง

  *ข้อมูลจำเพาะ:
  - Color: White, Blue, Orange, Black, Yellow, Pink (Optional)
  - Chip: realtek8762
  - System Compatible: Android 4.4 and above, IOS 8.0 and above
  - Display: OLED 0.86 inch
  - Operating Way: Capacitive touch buttons
  - Bluetooth Version: Bluetooth 4.2
  - Charger: USB charging cable
  - Sensor: Gravity acceleration sensor / Reflective photoelectric heart rate sensor
  - Reminder Way: Built-in high-sensitivity motor
  - Battery: 60mA
  - Operating Current: 550uA
  - Use Time: 10-15 days
  - Standby Time: 30 days
  - Package Weight: 68gLearn More

 2. นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกําลังกาย นาฬิกานับแคลอรี่

  LN032
  นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกําลังกาย นาฬิกานับแคลอรี่

  - นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ
  - วัสดุสายซิลิโคน
  - ตรวจวัดความดันโลหิต
  - วัดอัตราการเต้นหัวใจ
  - แสดงวันที่ / เวลา
  - วัดคุณภาพการนอนหลับ
  Light Sleep : ช่วงเวลานอนหลับที่ดีที่สุดส่งผลดีต่อสมอง
  Deep Sleep : ช่วงเวลานอนหลับลึกสำคัญต่อภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูจากออกกำลังกาย
  - ตรวจวัดการออกกำลังกาย (นับก้าว/ระยะทาง/แคลอรี่)
  - กำหนดเป้าหมายการออกกำลังกาย
  - การแจ้งเตือน
  - นาฬิกาปลุก
  - รีโมทกล้องถ่ายรูป
  - โหมดเตือนป้องกันการสูญหาย
  - โหมดเตือนการดื่มน้ำ
  - แบตเตอรี่ในตัวชาร์จได้
  - พร้อมสายชาร์จในกล่องLearn More

 3. นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกําลังกาย นาฬิกานับแคลอรี่

  LN031
  นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกําลังกาย นาฬิกานับแคลอรี่

  - นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ
  - วัสดุสายซิลิโคน
  - ตรวจวัดความดันโลหิต
  - วัดอัตราการเต้นหัวใจ
  - แสดงวันที่ / เวลา
  - วัดคุณภาพการนอนหลับ
  Light Sleep : ช่วงเวลานอนหลับที่ดีที่สุดส่งผลดีต่อสมอง
  Deep Sleep : ช่วงเวลานอนหลับลึกสำคัญต่อภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูจากออกกำลังกาย
  - ตรวจวัดการออกกำลังกาย (นับก้าว/ระยะทาง/แคลอรี่)
  - กำหนดเป้าหมายการออกกำลังกาย
  - การแจ้งเตือน
  - นาฬิกาปลุก
  - รีโมทกล้องถ่ายรูป
  - โหมดเตือนป้องกันการสูญหาย
  - โหมดเตือนการดื่มน้ำ
  - แบตเตอรี่ในตัวชาร์จได้
  - พร้อมสายชาร์จในกล่องLearn More

 4. นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกําลังกาย นาฬิกานับแคลอรี่

  LN030
  นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกําลังกาย นาฬิกานับแคลอรี่

  - นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ
  - วัสดุสายซิลิโคน
  - ตรวจวัดความดันโลหิต
  - วัดอัตราการเต้นหัวใจ
  - แสดงวันที่ / เวลา
  - วัดคุณภาพการนอนหลับ
  Light Sleep : ช่วงเวลานอนหลับที่ดีที่สุดส่งผลดีต่อสมอง
  Deep Sleep : ช่วงเวลานอนหลับลึกสำคัญต่อภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูจากออกกำลังกาย
  - ตรวจวัดการออกกำลังกาย (นับก้าว/ระยะทาง/แคลอรี่)
  - กำหนดเป้าหมายการออกกำลังกาย
  - การแจ้งเตือน
  - นาฬิกาปลุก
  - รีโมทกล้องถ่ายรูป
  - โหมดเตือนป้องกันการสูญหาย
  - โหมดเตือนการดื่มน้ำ
  - แบตเตอรี่ในตัวชาร์จได้
  - พร้อมสายชาร์จในกล่องLearn More

 5. นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกําลังกาย นาฬิกานับแคลอรี่

  LN028
  นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกําลังกาย นาฬิกานับแคลอรี่

  - นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ
  - วัสดุสายซิลิโคน
  - ตรวจวัดความดันโลหิต
  - วัดอัตราการเต้นหัวใจ
  - แสดงวันที่ / เวลา
  - วัดคุณภาพการนอนหลับ
  Light Sleep : ช่วงเวลานอนหลับที่ดีที่สุดส่งผลดีต่อสมอง
  Deep Sleep : ช่วงเวลานอนหลับลึกสำคัญต่อภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูจากออกกำลังกาย
  - ตรวจวัดการออกกำลังกาย (นับก้าว/ระยะทาง/แคลอรี่)
  - กำหนดเป้าหมายการออกกำลังกาย
  - การแจ้งเตือน
  - นาฬิกาปลุก
  - รีโมทกล้องถ่ายรูป
  - โหมดเตือนป้องกันการสูญหาย
  - โหมดเตือนการดื่มน้ำ
  - แบตเตอรี่ในตัวชาร์จได้
  - พร้อมสายชาร์จในกล่องLearn More

 6. นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกําลังกาย นาฬิกานับแคลอรี่

  LN027
  นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกําลังกาย นาฬิกานับแคลอรี่

  - นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ
  - วัสดุสายซิลิโคน
  - ตรวจวัดความดันโลหิต
  - วัดอัตราการเต้นหัวใจ
  - แสดงวันที่ / เวลา
  - วัดคุณภาพการนอนหลับ
  Light Sleep : ช่วงเวลานอนหลับที่ดีที่สุดส่งผลดีต่อสมอง
  Deep Sleep : ช่วงเวลานอนหลับลึกสำคัญต่อภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูจากออกกำลังกาย
  - ตรวจวัดการออกกำลังกาย (นับก้าว/ระยะทาง/แคลอรี่)
  - กำหนดเป้าหมายการออกกำลังกาย
  - การแจ้งเตือน
  - นาฬิกาปลุก
  - รีโมทกล้องถ่ายรูป
  - โหมดเตือนป้องกันการสูญหาย
  - โหมดเตือนการดื่มน้ำ
  - สามารถเลือกสีได้ : สีดำ, สีน้ำเงิน, สีแดง
  - แบตเตอรี่ในตัวชาร์จได้
  - พร้อมสายชาร์จในกล่องLearn More

 7. นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ 
นาฬิกาออกกําลังกาย นาฬิกานับแคลอรี่

  LN026
  นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ นาฬิกาออกกําลังกาย นาฬิกานับแคลอรี่

  - นาฬิกาข้อมือเพื่อสุขภาพ
  - วัสดุสายซิลิโคน
  - ตรวจวัดความดันโลหิต
  - วัดอัตราการเต้นหัวใจ
  - แสดงวันที่ / เวลา
  - วัดคุณภาพการนอนหลับ
  Light Sleep : ช่วงเวลานอนหลับที่ดีที่สุดส่งผลดีต่อสมอง
  Deep Sleep : ช่วงเวลานอนหลับลึกสำคัญต่อภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูจากออกกำลังกาย
  - ตรวจวัดการออกกำลังกาย (นับก้าว/ระยะทาง/แคลอรี่)
  - กำหนดเป้าหมายการออกกำลังกาย
  - การแจ้งเตือน
  - นาฬิกาปลุก
  - รีโมทกล้องถ่ายรูป
  - โหมดเตือนป้องกันการสูญหาย
  - โหมดเตือนการดื่มน้ำ
  - สามารถเลือกสีได้ : สีดำ, สีเขียว, สีฟ้า, สีส้ม, สีม่วง
  - แบตเตอรี่ในตัวชาร์จได้
  - พร้อมสายชาร์จในกล่อง

  *ข้อมูลจำเพาะ :
  1.CPU: NORDIC 51822
  2. Display: 0.66 inches OLED 64 * 48
  3. APP Name: Getfit2.0
  4. Acceleration: military 3-axis gravity sensor
  5. Battery: Polymer rechargeable lithium battery 60 mA
  6. Charging: 5V USB 3PIN charging clip
  7. Waterproof rating: IP67
  8. Use time:full charge about 5 days,standby 10-12 days
  9. System requirements: Android 4.4/IOS 7.1 and above/Bluetooth 4.0
  10.Data storage: Save 7 days of exercise data
  11.APP compatible languages:
  Chinese Simplified&Traditional/English/Italian/French/German/Japanese/
  Korean/Russian/Ukrainian/Arabic Language/Spanish/ Portuguese etc.13 languages.More languages are being added
  12.Compatibility: support for Android and Iphone
  13.Operating mode: point touch screen
  14. Charging time 2 hours
  15.Mac address:Unique numberLearn More

 8. สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  CG010
  สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  - สายชาร์จหลายหัว ยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ หรือ 3 มิติ ตามต้องการ
  - 2 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง เฉพาะด้านหน้ากับด้านหลัง
  ด้านข้างจะเรียบ
  - 3 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง
  - ส่วนหัวรวมสาย ขึ้นรูปทรงใหม่ตามสั่ง
  สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
  - วัสดุทำจากยางพีวีซี
  - ส่วนสีและรูปแบบของสายชาร์จสามารถเลือกแบบตามที่โรงงานมี


  **หมายเหตุ ภาพสินค้าดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างผลงาน
  งานสั่งผลิตใหม่นั้นไม่สามารถทำซ้ำเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมได้**Learn More

 9. สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  CG009
  สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  - สายชาร์จหลายหัว ยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ หรือ 3 มิติ ตามต้องการ
  - 2 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง เฉพาะด้านหน้ากับด้านหลัง
  ด้านข้างจะเรียบ
  - 3 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง
  - ส่วนหัวรวมสาย ขึ้นรูปทรงใหม่ตามสั่ง
  สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
  - วัสดุทำจากยางพีวีซี
  - ส่วนสีและรูปแบบของสายชาร์จสามารถเลือกแบบตามที่โรงงานมี


  **หมายเหตุ ภาพสินค้าดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างผลงาน
  งานสั่งผลิตใหม่นั้นไม่สามารถทำซ้ำเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมได้**Learn More

 10. สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  CG008
  สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  - สายชาร์จหลายหัว ยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ หรือ 3 มิติ ตามต้องการ
  - 2 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง เฉพาะด้านหน้ากับด้านหลัง
  ด้านข้างจะเรียบ
  - 3 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง
  - ส่วนหัวรวมสาย ขึ้นรูปทรงใหม่ตามสั่ง
  สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
  - วัสดุทำจากยางพีวีซี
  - ส่วนสีและรูปแบบของสายชาร์จสามารถเลือกแบบตามที่โรงงานมี


  **หมายเหตุ ภาพสินค้าดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างผลงาน
  งานสั่งผลิตใหม่นั้นไม่สามารถทำซ้ำเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมได้**Learn More

 11. สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  CG007
  สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  - สายชาร์จหลายหัว ยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ หรือ 3 มิติ ตามต้องการ
  - 2 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง เฉพาะด้านหน้ากับด้านหลัง
  ด้านข้างจะเรียบ
  - 3 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง
  - ส่วนหัวรวมสาย ขึ้นรูปทรงใหม่ตามสั่ง
  สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
  - วัสดุทำจากยางพีวีซี
  - ส่วนสีและรูปแบบของสายชาร์จสามารถเลือกแบบตามที่โรงงานมี


  **หมายเหตุ ภาพสินค้าดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างผลงาน
  งานสั่งผลิตใหม่นั้นไม่สามารถทำซ้ำเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมได้**Learn More

 12. สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  CG006
  สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  - สายชาร์จหลายหัว ยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ หรือ 3 มิติ ตามต้องการ
  - 2 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง เฉพาะด้านหน้ากับด้านหลัง
  ด้านข้างจะเรียบ
  - 3 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง
  - ส่วนหัวรวมสาย ขึ้นรูปทรงใหม่ตามสั่ง
  สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
  - วัสดุทำจากยางพีวีซี
  - ส่วนสีและรูปแบบของสายชาร์จสามารถเลือกแบบตามที่โรงงานมี


  **หมายเหตุ ภาพสินค้าดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างผลงาน
  งานสั่งผลิตใหม่นั้นไม่สามารถทำซ้ำเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมได้**Learn More

 13. สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  CG005
  สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  - สายชาร์จหลายหัว ยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ หรือ 3 มิติ ตามต้องการ
  - 2 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง เฉพาะด้านหน้ากับด้านหลัง
  ด้านข้างจะเรียบ
  - 3 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง
  - ส่วนหัวรวมสาย ขึ้นรูปทรงใหม่ตามสั่ง
  สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
  - วัสดุทำจากยางพีวีซี
  - ส่วนสีและรูปแบบของสายชาร์จสามารถเลือกแบบตามที่โรงงานมี


  **หมายเหตุ ภาพสินค้าดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างผลงาน
  งานสั่งผลิตใหม่นั้นไม่สามารถทำซ้ำเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมได้**Learn More

 14. สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  CG004
  สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  - สายชาร์จหลายหัว ยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ หรือ 3 มิติ ตามต้องการ
  - 2 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง เฉพาะด้านหน้ากับด้านหลัง
  ด้านข้างจะเรียบ
  - 3 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง
  - ส่วนหัวรวมสาย ขึ้นรูปทรงใหม่ตามสั่ง
  สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
  - วัสดุทำจากยางพีวีซี
  - ส่วนสีและรูปแบบของสายชาร์จสามารถเลือกแบบตามที่โรงงานมี


  **หมายเหตุ ภาพสินค้าดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างผลงาน
  งานสั่งผลิตใหม่นั้นไม่สามารถทำซ้ำเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมได้**Learn More

 15. สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  CG003
  สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  - สายชาร์จหลายหัว ยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ หรือ 3 มิติ ตามต้องการ
  - 2 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง เฉพาะด้านหน้ากับด้านหลัง
  ด้านข้างจะเรียบ
  - 3 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง
  - ส่วนหัวรวมสาย ขึ้นรูปทรงใหม่ตามสั่ง
  สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
  - วัสดุทำจากยางพีวีซี
  - ส่วนสีและรูปแบบของสายชาร์จสามารถเลือกแบบตามที่โรงงานมี


  **หมายเหตุ ภาพสินค้าดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างผลงาน
  งานสั่งผลิตใหม่นั้นไม่สามารถทำซ้ำเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมได้**Learn More

 16. สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  CG002
  สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่2D,3D

  - สายชาร์จหลายหัว ยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ หรือ 3 มิติ ตามต้องการ
  - 2 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง เฉพาะด้านหน้ากับด้านหลัง
  ด้านข้างจะเรียบ
  - 3 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง
  - ส่วนหัวรวมสาย ขึ้นรูปทรงใหม่ตามสั่ง
  สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
  - วัสดุทำจากยางพีวีซี
  - ส่วนสีและรูปแบบของสายชาร์จสามารถเลือกแบบตามที่โรงงานมี


  **หมายเหตุ ภาพสินค้าดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างผลงาน
  งานสั่งผลิตใหม่นั้นไม่สามารถทำซ้ำเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมได้**Learn More

 17. สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่

  PVC Charging Cable
  สายชาร์จหลายหัวขึ้นรูปใหม่

  - สายชาร์จหลายหัว ยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ หรือ 3 มิติ ตามต้องการ
  - 2 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง เฉพาะด้านหน้ากับด้านหลัง
  ด้านข้างจะเรียบ
  - 3 มิติ มองเห็นลายและรูปทรง ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง
  - ส่วนหัวรวมสาย ขึ้นรูปทรงใหม่ตามสั่ง
  สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
  - วัสดุทำจากยางพีวีซี
  - ส่วนสีและรูปแบบของสายชาร์จสามารถเลือกแบบตามที่โรงงานมี


  **หมายเหตุ ภาพสินค้าดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างผลงาน
  งานสั่งผลิตใหม่นั้นไม่สามารถทำซ้ำเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมได้**Learn More

 18. PVC Custom Bluetooth Speaker<br>ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  SK050
  PVC Custom Bluetooth Speaker
  ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  - PVC Custom Bluetooth Speaker
  - ลำโพงบลูทูธไร้สายแบบพกพา ขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง
  - ลำโพงหุ้มยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ , 3 มิติ ตามต้องการ
  - ผลิตจากลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสชัดเจน
  - แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
  - รองรับอุปกรณ์บลูทูธทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สามาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอโฟน ไอแพด ฯลฯ
  - แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 250mAh รองรับเวลาในการเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขณะเปิดเสียงดังสุด
  - วัสดุลำโพงเป็น ABS หุ้มด้วยยาง PVC รูปลายตามสั่ง
  - อุปกรณ์ที่แถม ได้แก่ USB Cable ชาร์จ, Audio Cable, คู่มือภาษาอังกฤษ
  - ไม่ซัพพอร์ต SD card, USB, วิทยุ

  Specifications:
  1. เวอร์ชั่นบลูทูธ : 4.0 + EDR
  2. ความถี่: 20Hz-20KHz
  3. MAX Power output :3W
  4. Input : 5V/ 500mAh
  5. เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 27 มม.
  6. ระยะบลูทูธ: 10 เมตร
  7. แบตเตอรี่: 250mAh
  8. เวลาใช้สอย: 2-3 ชั่วโมงขณะเปิดเสียงดังสุด
  9. เวลาชาร์จแบตเตอรี่: 2 ชั่วโมง
  10. วัสดุ: พลาสติก ABS + วัสดุพีวีซี / ซิลิโคนLearn More

 19. PVC Custom Bluetooth Speaker<br>ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  SK049
  PVC Custom Bluetooth Speaker
  ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  - PVC Custom Bluetooth Speaker
  - ลำโพงบลูทูธไร้สายแบบพกพา ขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง
  - ลำโพงหุ้มยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ , 3 มิติ ตามต้องการ
  - ผลิตจากลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสชัดเจน
  - แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
  - รองรับอุปกรณ์บลูทูธทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สามาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอโฟน ไอแพด ฯลฯ
  - แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 250mAh รองรับเวลาในการเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขณะเปิดเสียงดังสุด
  - วัสดุลำโพงเป็น ABS หุ้มด้วยยาง PVC รูปลายตามสั่ง
  - อุปกรณ์ที่แถม ได้แก่ USB Cable ชาร์จ, Audio Cable, คู่มือภาษาอังกฤษ
  - ไม่ซัพพอร์ต SD card, USB, วิทยุ

  Specifications:
  1. เวอร์ชั่นบลูทูธ : 4.0 + EDR
  2. ความถี่: 20Hz-20KHz
  3. MAX Power output :3W
  4. Input : 5V/ 500mAh
  5. เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 27 มม.
  6. ระยะบลูทูธ: 10 เมตร
  7. แบตเตอรี่: 250mAh
  8. เวลาใช้สอย: 2-3 ชั่วโมงขณะเปิดเสียงดังสุด
  9. เวลาชาร์จแบตเตอรี่: 2 ชั่วโมง
  10. วัสดุ: พลาสติก ABS + วัสดุพีวีซี / ซิลิโคนLearn More

 20. PVC Custom Bluetooth Speaker<br>ลำโพงรูปตู้คอนเทนเนอร์ สั่งผลิตใหม่

  SK048
  PVC Custom Bluetooth Speaker
  ลำโพงรูปตู้คอนเทนเนอร์ สั่งผลิตใหม่

  - PVC Custom Bluetooth Speaker
  - ลำโพงรูปตู้คอนเทนเนอร์หรือรูปแบบอื่นตามสั่ง
  - ลำโพงบลูทูธไร้สายแบบพกพา
  - ลำโพงหุ้มยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ , 3 มิติ ตามต้องการ
  - ผลิตจากลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสชัดเจน
  - แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
  - รองรับอุปกรณ์บลูทูธทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สามาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอโฟน ไอแพด ฯลฯ
  - แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 250mAh รองรับเวลาในการเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขณะเปิดเสียงดังสุด
  - วัสดุลำโพงเป็น ABS หุ้มด้วยยาง PVC รูปลายตามสั่ง
  - อุปกรณ์ที่แถม ได้แก่ USB Cable ชาร์จ, Audio Cable, คู่มือภาษาอังกฤษ
  - ไม่ซัพพอร์ต SD card, USB, วิทยุ

  Specifications:
  1. เวอร์ชั่นบลูทูธ : 4.0 + EDR
  2. ความถี่: 20Hz-20KHz
  3. MAX Power output :3W
  4. Input : 5V/ 500mAh
  5. เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 27 มม.
  6. ระยะบลูทูธ: 10 เมตร
  7. แบตเตอรี่: 250mAh
  8. เวลาใช้สอย: 2-3 ชั่วโมงขณะเปิดเสียงดังสุด
  9. เวลาชาร์จแบตเตอรี่: 2 ชั่วโมง
  10. วัสดุ: พลาสติก ABS + วัสดุพีวีซี / ซิลิโคนLearn More

 21. PVC Custom Bluetooth Speaker<br>ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  SK047
  PVC Custom Bluetooth Speaker
  ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  - PVC Custom Bluetooth Speaker
  - ลำโพงบลูทูธไร้สายแบบพกพา ขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง
  - ลำโพงหุ้มยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ , 3 มิติ ตามต้องการ
  - ผลิตจากลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสชัดเจน
  - แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
  - รองรับอุปกรณ์บลูทูธทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สามาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอโฟน ไอแพด ฯลฯ
  - แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 250mAh รองรับเวลาในการเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขณะเปิดเสียงดังสุด
  - วัสดุลำโพงเป็น ABS หุ้มด้วยยาง PVC รูปลายตามสั่ง
  - อุปกรณ์ที่แถม ได้แก่ USB Cable ชาร์จ, Audio Cable, คู่มือภาษาอังกฤษ
  - ไม่ซัพพอร์ต SD card, USB, วิทยุ

  Specifications:
  1. เวอร์ชั่นบลูทูธ : 4.0 + EDR
  2. ความถี่: 20Hz-20KHz
  3. MAX Power output :3W
  4. Input : 5V/ 500mAh
  5. เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 27 มม.
  6. ระยะบลูทูธ: 10 เมตร
  7. แบตเตอรี่: 250mAh
  8. เวลาใช้สอย: 2-3 ชั่วโมงขณะเปิดเสียงดังสุด
  9. เวลาชาร์จแบตเตอรี่: 2 ชั่วโมง
  10. วัสดุ: พลาสติก ABS + วัสดุพีวีซี / ซิลิโคนLearn More

 22. PVC Custom Bluetooth Speaker<br>ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  SK046
  PVC Custom Bluetooth Speaker
  ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  - PVC Custom Bluetooth Speaker
  - ลำโพงบลูทูธไร้สายแบบพกพา ขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง
  - ลำโพงหุ้มยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ , 3 มิติ ตามต้องการ
  - ผลิตจากลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสชัดเจน
  - แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
  - รองรับอุปกรณ์บลูทูธทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สามาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอโฟน ไอแพด ฯลฯ
  - แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 250mAh รองรับเวลาในการเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขณะเปิดเสียงดังสุด
  - วัสดุลำโพงเป็น ABS หุ้มด้วยยาง PVC รูปลายตามสั่ง
  - อุปกรณ์ที่แถม ได้แก่ USB Cable ชาร์จ, Audio Cable, คู่มือภาษาอังกฤษ
  - ไม่ซัพพอร์ต SD card, USB, วิทยุ

  Specifications:
  1. เวอร์ชั่นบลูทูธ : 4.0 + EDR
  2. ความถี่: 20Hz-20KHz
  3. MAX Power output :3W
  4. Input : 5V/ 500mAh
  5. เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 27 มม.
  6. ระยะบลูทูธ: 10 เมตร
  7. แบตเตอรี่: 250mAh
  8. เวลาใช้สอย: 2-3 ชั่วโมงขณะเปิดเสียงดังสุด
  9. เวลาชาร์จแบตเตอรี่: 2 ชั่วโมง
  10. วัสดุ: พลาสติก ABS + วัสดุพีวีซี / ซิลิโคนLearn More

 23. PVC Custom Bluetooth Speaker<br>ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  SK045
  PVC Custom Bluetooth Speaker
  ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  - PVC Custom Bluetooth Speaker
  - ลำโพงบลูทูธไร้สายแบบพกพา ขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง
  - ลำโพงหุ้มยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ , 3 มิติ ตามต้องการ
  - ผลิตจากลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสชัดเจน
  - แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
  - รองรับอุปกรณ์บลูทูธทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สามาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอโฟน ไอแพด ฯลฯ
  - แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 250mAh รองรับเวลาในการเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขณะเปิดเสียงดังสุด
  - วัสดุลำโพงเป็น ABS หุ้มด้วยยาง PVC รูปลายตามสั่ง
  - อุปกรณ์ที่แถม ได้แก่ USB Cable ชาร์จ, Audio Cable, คู่มือภาษาอังกฤษ
  - ไม่ซัพพอร์ต SD card, USB, วิทยุ

  Specifications:
  1. เวอร์ชั่นบลูทูธ : 4.0 + EDR
  2. ความถี่: 20Hz-20KHz
  3. MAX Power output :3W
  4. Input : 5V/ 500mAh
  5. เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 27 มม.
  6. ระยะบลูทูธ: 10 เมตร
  7. แบตเตอรี่: 250mAh
  8. เวลาใช้สอย: 2-3 ชั่วโมงขณะเปิดเสียงดังสุด
  9. เวลาชาร์จแบตเตอรี่: 2 ชั่วโมง
  10. วัสดุ: พลาสติก ABS + วัสดุพีวีซี / ซิลิโคนLearn More

 24. PVC Custom Bluetooth Speaker<br>ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  SK044
  PVC Custom Bluetooth Speaker
  ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  - PVC Custom Bluetooth Speaker
  - ลำโพงบลูทูธไร้สายแบบพกพา ขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง
  - ลำโพงหุ้มยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ , 3 มิติ ตามต้องการ
  - ผลิตจากลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสชัดเจน
  - แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
  - รองรับอุปกรณ์บลูทูธทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สามาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอโฟน ไอแพด ฯลฯ
  - แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 250mAh รองรับเวลาในการเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขณะเปิดเสียงดังสุด
  - วัสดุลำโพงเป็น ABS หุ้มด้วยยาง PVC รูปลายตามสั่ง
  - อุปกรณ์ที่แถม ได้แก่ USB Cable ชาร์จ, Audio Cable, คู่มือภาษาอังกฤษ
  - ไม่ซัพพอร์ต SD card, USB, วิทยุ

  Specifications:
  1. เวอร์ชั่นบลูทูธ : 4.0 + EDR
  2. ความถี่: 20Hz-20KHz
  3. MAX Power output :3W
  4. Input : 5V/ 500mAh
  5. เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 27 มม.
  6. ระยะบลูทูธ: 10 เมตร
  7. แบตเตอรี่: 250mAh
  8. เวลาใช้สอย: 2-3 ชั่วโมงขณะเปิดเสียงดังสุด
  9. เวลาชาร์จแบตเตอรี่: 2 ชั่วโมง
  10. วัสดุ: พลาสติก ABS + วัสดุพีวีซี / ซิลิโคนLearn More

 25. PVC Custom Bluetooth Speaker<br>ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  SK043
  PVC Custom Bluetooth Speaker
  ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  - PVC Custom Bluetooth Speaker
  - ลำโพงบลูทูธไร้สายแบบพกพา ขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง
  - ลำโพงหุ้มยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ , 3 มิติ ตามต้องการ
  - ผลิตจากลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสชัดเจน
  - แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
  - รองรับอุปกรณ์บลูทูธทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สามาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอโฟน ไอแพด ฯลฯ
  - แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 250mAh รองรับเวลาในการเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขณะเปิดเสียงดังสุด
  - วัสดุลำโพงเป็น ABS หุ้มด้วยยาง PVC รูปลายตามสั่ง
  - อุปกรณ์ที่แถม ได้แก่ USB Cable ชาร์จ, Audio Cable, คู่มือภาษาอังกฤษ
  - ไม่ซัพพอร์ต SD card, USB, วิทยุ

  Specifications:
  1. เวอร์ชั่นบลูทูธ : 4.0 + EDR
  2. ความถี่: 20Hz-20KHz
  3. MAX Power output :3W
  4. Input : 5V/ 500mAh
  5. เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 27 มม.
  6. ระยะบลูทูธ: 10 เมตร
  7. แบตเตอรี่: 250mAh
  8. เวลาใช้สอย: 2-3 ชั่วโมงขณะเปิดเสียงดังสุด
  9. เวลาชาร์จแบตเตอรี่: 2 ชั่วโมง
  10. วัสดุ: พลาสติก ABS + วัสดุพีวีซี / ซิลิโคนLearn More

 26. PVC Custom Bluetooth Speaker<br>ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  SK042
  PVC Custom Bluetooth Speaker
  ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  - PVC Custom Bluetooth Speaker
  - ลำโพงบลูทูธไร้สายแบบพกพา ขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง
  - ลำโพงหุ้มยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ , 3 มิติ ตามต้องการ
  - ผลิตจากลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสชัดเจน
  - แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
  - รองรับอุปกรณ์บลูทูธทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สามาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอโฟน ไอแพด ฯลฯ
  - แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 250mAh รองรับเวลาในการเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขณะเปิดเสียงดังสุด
  - วัสดุลำโพงเป็น ABS หุ้มด้วยยาง PVC รูปลายตามสั่ง
  - อุปกรณ์ที่แถม ได้แก่ USB Cable ชาร์จ, Audio Cable, คู่มือภาษาอังกฤษ
  - ไม่ซัพพอร์ต SD card, USB, วิทยุ

  Specifications:
  1. เวอร์ชั่นบลูทูธ : 4.0 + EDR
  2. ความถี่: 20Hz-20KHz
  3. MAX Power output :3W
  4. Input : 5V/ 500mAh
  5. เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 27 มม.
  6. ระยะบลูทูธ: 10 เมตร
  7. แบตเตอรี่: 250mAh
  8. เวลาใช้สอย: 2-3 ชั่วโมงขณะเปิดเสียงดังสุด
  9. เวลาชาร์จแบตเตอรี่: 2 ชั่วโมง
  10. วัสดุ: พลาสติก ABS + วัสดุพีวีซี / ซิลิโคนLearn More

 27. PVC Custom Bluetooth Speaker<br>ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  SK041
  PVC Custom Bluetooth Speaker
  ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  - PVC Custom Bluetooth Speaker
  - ลำโพงบลูทูธไร้สายแบบพกพา ขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง
  - ลำโพงหุ้มยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ , 3 มิติ ตามต้องการ
  - ผลิตจากลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสชัดเจน
  - แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
  - รองรับอุปกรณ์บลูทูธทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สามาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอโฟน ไอแพด ฯลฯ
  - แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 250mAh รองรับเวลาในการเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขณะเปิดเสียงดังสุด
  - วัสดุลำโพงเป็น ABS หุ้มด้วยยาง PVC รูปลายตามสั่ง
  - อุปกรณ์ที่แถม ได้แก่ USB Cable ชาร์จ, Audio Cable, คู่มือภาษาอังกฤษ
  - ไม่ซัพพอร์ต SD card, USB, วิทยุ

  Specifications:
  1. เวอร์ชั่นบลูทูธ : 4.0 + EDR
  2. ความถี่: 20Hz-20KHz
  3. MAX Power output :3W
  4. Input : 5V/ 500mAh
  5. เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 27 มม.
  6. ระยะบลูทูธ: 10 เมตร
  7. แบตเตอรี่: 250mAh
  8. เวลาใช้สอย: 2-3 ชั่วโมงขณะเปิดเสียงดังสุด
  9. เวลาชาร์จแบตเตอรี่: 2 ชั่วโมง
  10. วัสดุ: พลาสติก ABS + วัสดุพีวีซี / ซิลิโคนLearn More

 28. PVC Custom Bluetooth Speaker<br>ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  SK040
  PVC Custom Bluetooth Speaker
  ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  - PVC Custom Bluetooth Speaker
  - ลำโพงบลูทูธไร้สายแบบพกพา ขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง
  - ลำโพงหุ้มยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ , 3 มิติ ตามต้องการ
  - ผลิตจากลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสชัดเจน
  - แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
  - รองรับอุปกรณ์บลูทูธทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สามาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอโฟน ไอแพด ฯลฯ
  - แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 250mAh รองรับเวลาในการเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขณะเปิดเสียงดังสุด
  - วัสดุลำโพงเป็น ABS หุ้มด้วยยาง PVC รูปลายตามสั่ง
  - อุปกรณ์ที่แถม ได้แก่ USB Cable ชาร์จ, Audio Cable, คู่มือภาษาอังกฤษ
  - ไม่ซัพพอร์ต SD card, USB, วิทยุ

  Specifications:
  1. เวอร์ชั่นบลูทูธ : 4.0 + EDR
  2. ความถี่: 20Hz-20KHz
  3. MAX Power output :3W
  4. Input : 5V/ 500mAh
  5. เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 27 มม.
  6. ระยะบลูทูธ: 10 เมตร
  7. แบตเตอรี่: 250mAh
  8. เวลาใช้สอย: 2-3 ชั่วโมงขณะเปิดเสียงดังสุด
  9. เวลาชาร์จแบตเตอรี่: 2 ชั่วโมง
  10. วัสดุ: พลาสติก ABS + วัสดุพีวีซี / ซิลิโคนLearn More

 29. PVC Custom Bluetooth Speaker<br>ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  SK039
  PVC Custom Bluetooth Speaker
  ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  - PVC Custom Bluetooth Speaker
  - ลำโพงบลูทูธไร้สายแบบพกพา ขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง
  - ลำโพงหุ้มยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ , 3 มิติ ตามต้องการ
  - ผลิตจากลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสชัดเจน
  - แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
  - รองรับอุปกรณ์บลูทูธทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สามาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอโฟน ไอแพด ฯลฯ
  - แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 250mAh รองรับเวลาในการเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขณะเปิดเสียงดังสุด
  - วัสดุลำโพงเป็น ABS หุ้มด้วยยาง PVC รูปลายตามสั่ง
  - อุปกรณ์ที่แถม ได้แก่ USB Cable ชาร์จ, Audio Cable, คู่มือภาษาอังกฤษ
  - ไม่ซัพพอร์ต SD card, USB, วิทยุ

  Specifications:
  1. เวอร์ชั่นบลูทูธ : 4.0 + EDR
  2. ความถี่: 20Hz-20KHz
  3. MAX Power output :3W
  4. Input : 5V/ 500mAh
  5. เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 27 มม.
  6. ระยะบลูทูธ: 10 เมตร
  7. แบตเตอรี่: 250mAh
  8. เวลาใช้สอย: 2-3 ชั่วโมงขณะเปิดเสียงดังสุด
  9. เวลาชาร์จแบตเตอรี่: 2 ชั่วโมง
  10. วัสดุ: พลาสติก ABS + วัสดุพีวีซี / ซิลิโคนLearn More

 30. PVC Custom Bluetooth Speaker<br>ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  PVC Custom Speaker
  PVC Custom Bluetooth Speaker
  ลำโพงบลูทูธไร้สายขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

  - PVC Custom Bluetooth Speaker
  - ลำโพงบลูทูธไร้สายแบบพกพา ขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง
  - ลำโพงหุ้มยางพีวีซี รูปทรง 2 มิติ , 3 มิติ ตามต้องการ
  - ผลิตจากลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสชัดเจน
  - แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
  - รองรับอุปกรณ์บลูทูธทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สามาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอโฟน ไอแพด ฯลฯ
  - แบตเตอรี่โพลิเมอร์ 250mAh รองรับเวลาในการเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขณะเปิดเสียงดังสุด
  - วัสดุลำโพงเป็น ABS หุ้มด้วยยาง PVC รูปลายตามสั่ง
  - อุปกรณ์ที่แถม ได้แก่ USB Cable ชาร์จ, Audio Cable, คู่มือภาษาอังกฤษ
  - ไม่ซัพพอร์ต SD card, USB, วิทยุ

  Specifications:
  1. เวอร์ชั่นบลูทูธ : 4.0 + EDR
  2. ความถี่: 20Hz-20KHz
  3. MAX Power output :3W
  4. Input : 5V/ 500mAh
  5. เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 27 มม.
  6. ระยะบลูทูธ: 10 เมตร
  7. แบตเตอรี่: 250mAh
  8. เวลาใช้สอย: 2-3 ชั่วโมงขณะเปิดเสียงดังสุด
  9. เวลาชาร์จแบตเตอรี่: 2 ชั่วโมง
  10. วัสดุ: พลาสติก ABS + วัสดุพีวีซี / ซิลิโคนLearn More

 31. Wireless Presenter เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น

  RLS020
  Wireless Presenter เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น

  - ไวร์เลสเลเซอร์พอยเตอร์ สินค้าสต๊อก
  - แบรนด์ OKER ของแท้
  - เลเซอร์พอยเตอร์ และการควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย
  - 2.4 GHz RF ควบคุมไร้สายได้ไกล 10 เมตร
  - ตัวชี้เลเซอร์
  - ควบคุม PowerPoint
  - การควบคุมมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์
  - ใช้งานได้กับ Windows® 7 / Vista™ / XP/ ME / 98SE
  - ใช้ถ่าน 3A สองก้อน (แถม)
  Learn More

 32. Wireless Presenter เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น

  RLS019
  Wireless Presenter เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น

  - ไวร์เลสเลเซอร์พอยเตอร์ สินค้าสต๊อก
  - แบรนด์ OKER ของแท้
  - มี2สี ดำล้วน / ดำขอบน้ำตาล
  - เลเซอร์พอยเตอร์ และการควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย
  - 2.4 GHz RF ควบคุมไร้สายได้ไกล 10 เมตร
  - ใช้ถ่าน 3A สองก้อน (แถม)
  - Function Multi Function
  - ใช้งานได้กับ Windows® 7 / Vista™ / XP/ ME / 98SE
  - เลื่อนหน้า แบบเดินหน้า หรือถอยหลัง
  - ปุ่ม Play Slide (F5) เมื่อเริ่มการพรีเซน
  - ปุ่ม ESC เมื่อต้องการออกจากหน้าจอ Slide มาสู่ หน้าจอปกติของ Power Point
  - ปุ่ม B หรือปุ่ม Black Screen เมื่อต้องการพักหน้าจอระหว่างการพรีเซนให้ดำมืด
  - ปุ่ม Laser Pointer สำหรับชี้จุดนำเสนอ โดยมีลำแสงเลเซอร์สีแดง
  - ปุ่ม ควบคุมเสียง สำหรับ งานมัลติมีเดีย
  - ปุ่ม OFN (Optical Finger Navigation) เป็นทัชแพทขนาดเล็ก
  ใช้สัมผัสเพื่อเลื่อนเม้าส์ สามารถกดคลิ๊กได้ ให้ความละเอียดถึง 800dpi

  *ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ตามสต๊อกที่โรงงานมีLearn More

 33. รีโมทพรีเซ็นต์ไร้สาย Laser pointer wireless presentation<br>เลเซอร์พอยเตอร์ มีสต๊อก

  RLS018
  รีโมทพรีเซ็นต์ไร้สาย Laser pointer wireless presentation
  เลเซอร์พอยเตอร์ มีสต๊อก

  - ไวร์เลสเลเซอร์พอยเตอร์ มีสต๊อก
  - เลเซอร์พอยเตอร์ และการควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย
  - 2.4 GHz RF ควบคุมไร้สายได้ไกล 10-13 เมตร
  - ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถเสียบช่อง USB พร้อมใช้งานได้ทันที
  - บรรจุกระเป๋าผ้า สีดำ ขนาด :150 x 75 x 19 mm
  - แถมถ่าน 23A จำนวน 1 ก้อน

  RF Wireless Presenter
  Page up & down
  Red Laser Pointer
  Battery 23A x 1pc
  Control Distance Up to 10-13m
  Material ABS
  Color BlackLearn More

 34. เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  RLS017
  เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  Red laser pointer with U-disk
  - ไวร์เลสเลเซอร์พอยเตอร์
  - เลเซอร์พอยเตอร์ และการควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย
  - 2.4 GHz RF ควบคุมไร้สายได้ไกล 10-13 เมตร
  - ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถเสียบช่อง USB พร้อมใช้งานได้ทันที

  Function : red laser pointer, page up/down, blank screen, ESC/F5, close
  Battery : 1 Pc CR2025
  Output power : 5 mW
  light color : Red
  Wavelength : 650nm
  Material : PlasticLearn More

 35. เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  RLS016
  เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  - ไวร์เลสเลเซอร์พอยเตอร์
  - เลเซอร์พอยเตอร์ และการควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย
  - 2.4 GHz RF ควบคุมไร้สายได้ไกล 10-13 เมตร
  - Trackball Mouse มีปุ่มลูกกลิ้งสัมผัสในการสั่งงาน
  - สามารถเพิ่มการ์ดความจำ MicroSD ได้(ไม่รวมกับราคาสินค้า)
  - ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถเสียบช่อง USB พร้อมใช้งานได้ทันที

  2.4G RF Wireless Presenter
  Trackball Mouse
  Supports MicroSD card (optional)
  Page up & down, Play / Black / Esc screen
  Red Laser Pointer
  Integrated & Ergonomic Design
  Battery AAA x 2pcs
  Control Distance Up to 10-13m
  Material ABS
  Color Silver, Black, RedLearn More

 36. เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  RLS015
  เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  - ไวร์เลสเลเซอร์พอยเตอร์
  - เลเซอร์พอยเตอร์ และการควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย
  - 2.4 GHz RF ควบคุมไร้สายได้ไกล 10-13 เมตร
  - Mouse Function มีปุ่มสัมผัสใช้นิ้ววนในการสั่งงาน
  - ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถเสียบช่อง USB พร้อมใช้งานได้ทันที

  2.4G RF Wireless Presenter
  Mouse Function
  Page up & down, Play / Esc / Blank screen
  Red Laser Pointer
  Integrated Design
  Battery CR2032 x 1pc (ถ่านกระดุม)
  Control Distance Up to 10-13m
  Material ABS
  Color BlackLearn More

 37. เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น 
ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  RLS014
  เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  - ไวร์เลสเลเซอร์พอยเตอร์
  - เลเซอร์พอยเตอร์ และการควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย
  - 2.4 GHz RF ควบคุมไร้สายได้ไกล 10-13 เมตร
  - Mouse Function มีปุ่มสัมผัสใช้นิ้ววนในการสั่งงาน
  - ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถเสียบช่อง USB พร้อมใช้งานได้ทันที

  2.4G RF Wireless Presenter
  Mouse Function
  Page up & down, Play / Black / Esc screen
  Red Laser Pointer
  Ergonomic Design
  Battery AAA x 2pcs
  Control Distance Up to 10-13m
  Material ABS
  Color BlackLearn More

 38. เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  RLS013
  เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  - ไวร์เลสเลเซอร์พอยเตอร์
  - เลเซอร์พอยเตอร์ และการควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย
  - 2.4 GHz RF ควบคุมไร้สายได้ไกล 10-13 เมตร
  - Mouse Function มีปุ่มสัมผัสใช้นิ้ววนในการสั่งงาน
  - ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถเสียบช่อง USB พร้อมใช้งานได้ทันที

  2.4G RF Wireless Presenter
  Mouse Function
  Page up & down, Play / Black / Esc screen
  Red Laser Pointer
  Battery AAA x 2pc
  Control Distance Up to 10-13m
  Material ABS
  Color Black, Silver, Red, Blue, Green, YellowLearn More

 39. เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  RLS012
  เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  - ไวร์เลสเลเซอร์พอยเตอร์
  - เลเซอร์พอยเตอร์ และการควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย
  - 2.4 GHz RF ควบคุมไร้สายได้ไกล 10-13 เมตร
  - Trackball Mouse มีปุ่มลูกกลิ้งสัมผัสในการสั่งงาน
  - ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถเสียบช่อง USB พร้อมใช้งานได้ทันที

  2.4GHz RF Wireless Presenter
  Trackball Mouse
  Page up & down, Play / Black / Esc screen
  Red Laser Pointer, Hot keys
  Ergonomic Design
  Battery AAA x 2pcs
  Control Distance Up to 10-13m
  Material ABS
  Color BlackLearn More

 40. เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  RLS011
  เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  - ไวร์เลสเลเซอร์พอยเตอร์
  - เลเซอร์พอยเตอร์ และการควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย
  - 2.4 GHz RF ควบคุมไร้สายได้ไกล 10-13 เมตร
  - Mouse Function มีปุ่มสัมผัสใช้นิ้ววนในการสั่งงาน
  - ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถเสียบช่อง USB พร้อมใช้งานได้ทันที
  2.4G RF Wireless Presenter
  Mouse Function
  Page up & down, Esc screen, Power on/off
  Red Laser Pointer
  Integrated & Ergonomic Design
  Battery AAA x 2pc
  Control Distance Up to 10-13m
  Material ABS
  Color BlackLearn More

 41. เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  RLS010
  เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  - ไวร์เลสเลเซอร์พอยเตอร์
  - เลเซอร์พอยเตอร์ และการควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย
  - 2.4 GHz RF ควบคุมไร้สายได้ไกล 10-13 เมตร
  - ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถเสียบช่อง USB พร้อมใช้งานได้ทันที

  2.4G RF Wireless Presenter
  Page up & down, Esc screen, Power on/off
  Red Laser Pointer
  Integrated & Ergonomic Design
  Battery AAA x 2pc
  Control Distance Up to 10-13m
  Material ABS
  Color BlackLearn More

 42. เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ50-100ชิ้น)

  RLS009
  เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ50-100ชิ้น)

  - ไวร์เลสเลเซอร์พอยเตอร์
  - เลเซอร์พอยเตอร์ และการควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย
  - 2.4 GHz RF ควบคุมไร้สายได้ไกล 10-13 เมตร
  - ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถเสียบช่อง USB พร้อมใช้งานได้ทันที
  - สามารถเลือกสีได้ สีเงิน, สีดำ

  RF Wireless Presenter
  Page up & down
  Red Laser Pointer
  Integrated Design
  Battery AAA x 1pc
  Control Distance Up to 10-13m
  Material ABS
  Color Black, SilverLearn More

 43. เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  RLS008
  เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ100ชิ้น)

  - ไวร์เลสเลเซอร์พอยเตอร์
  - เลเซอร์พอยเตอร์ และการควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย
  - 2.4 GHz RF ควบคุมไร้สายได้ไกล 10-13 เมตร
  - ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถเสียบช่อง USB พร้อมใช้งานได้ทันที

  RF Wireless Presenter
  Page up & down
  Red Laser Pointer
  Battery AAA x 1pc
  Control Distance Up to 10-13m
  Material ABS
  Color Black, Silver, Red, Blue, Green, YellowLearn More

 44. เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ50-100ชิ้น)

  RLS007
  เลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น ใช้คลื่นวิทยุ(ขั้นต่ำ50-100ชิ้น)

  - ไวร์เลสเลเซอร์พอยเตอร์
  - เลเซอร์พอยเตอร์ และการควบคุมคำสั่งแบบไร้สาย
  - 2.4 GHz RF ควบคุมไร้สายได้ไกล 10-13 เมตร
  - ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถเสียบช่อง USB พร้อมใช้งานได้ทันที

  RF Wireless Presenter
  Page up & down, Blank & Esc Screen
  Red Laser Pointer
  Integrated & Stylish Design
  Battery AAA x 1pc
  Control Distance Up to 10-13m
  Material ABS
  Color BlackLearn More

 45. ปากกาเลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น
สัญญาณอินฟาเรด(ขั้นต่ำ200ชิ้น)

  LS008
  ปากกาเลเซอร์พอยเตอร์ มัลติฟังชั่น สัญญาณอินฟาเรด(ขั้นต่ำ200ชิ้น)

  -เลเซอร์ พอยเตอร์ (Laser Pointer) มัลติฟังชั่น
  สามารถกดเลื่อนหน้าขึ้นลงได้
  -รองรับโปรแกรม Microsoft Office/Power Point/Excel ฯลฯ
  -ปากกาลูกลื่นในตัว
  -ตัวรับสัญญาณสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นเก็บข้อมูลได้(แฟลชไดรฟ์)
  *ต้องเปลี่ยนตัวรับสัญญาณในรุ่นอื่น
  -วัสดุโลหะ
  -ใช้ถ่านนาฬิกา 3 ก้อน
  -บรรจุกล่องกระดาษLearn More