KM155

พวงกุญแจที่เปิดขวด เปิดกระป๋องน้ำ

Special Price

Regular Price:

Product Detail

พวงกุญแจที่เปิดขวด
- เปิดขวดน้ำ
- เปิดกระป๋องน้ำ
- วัสดุอะลูมิเนียม พ่นสี
- สามารถเลือกสีได้(ตามสีสต๊อก)

พวงกุญแจที่เปิดขวด
- เปิดขวดน้ำ
- เปิดกระป๋องน้ำ
- วัสดุอะลูมิเนียม พ่นสี
- สามารถเลือกสีได้(ตามสีสต๊อก)

 • 500-1,000 ชิ้น
 • ยาว 65mm กว้าง 11mm หนา 13.5mm(ส่วนหนาสุด)
 • สกรีน หรือยิงเลเซอร์โลโก้1ตำแหน่ง
 • พวงกุญแจนำเข้าใหม่
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found