PN079

ปากกาลูกลื่น4ไส้ มีห่วงคล้องพวงกุญแจ ปากกาหลายไส้สต๊อก

Product Detail

ปากกาลูกลื่น4ไส้ มีห่วงคล้องพวงกุญแจ
ปากกาสต๊อก ปากกาพลาสติก พรีเมี่ยม
- สีหมึก น้ำเงิน / แดง / ดำ / เขียว
- สีด้าม แดง / น้ำเงิน / เขียว / ส้ม
พร้อมสกรีนโลโก้หรือข้อความ
ปากกาหลายใส้สต็อค

ปากกาลูกลื่น4ไส้ มีห่วงคล้องพวงกุญแจ
ปากกาสต๊อก ปากกาพลาสติก พรีเมี่ยม
- สีหมึก น้ำเงิน / แดง / ดำ / เขียว
- สีด้าม แดง / น้ำเงิน / เขียว / ส้ม
พร้อมสกรีนโลโก้หรือข้อความ
ปากกาหลายใส้สต็อค

 • 100 ด้าม
 • 13.6 ซม.
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง
 • ปากกาสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found