PN099

เซ็ตกล่องปากกาและดินสอกด

Product Detail

เซ็ตกล่องปากกาและดินสอกด
ชุดกล่องพลาสติก ประกอบด้วย
- ปากกาหมึกลูกลื่นน้ำเงิน
- ดินสอกด
- บรรจุกล่องพลาสติก
- เลือกสีได้ เขียว ชมพู น้ำเงิน ม่วง ขาว เหลือง

เซ็ตกล่องปากกาและดินสอกด
ชุดกล่องพลาสติก ประกอบด้วย
- ปากกาหมึกลูกลื่นน้ำเงิน
- ดินสอกด
- บรรจุกล่องพลาสติก
- เลือกสีได้ เขียว ชมพู น้ำเงิน ม่วง ขาว เหลือง

 • 100 ด้าม
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่งที่กล่อง
 • ชุดปากกาสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found