EP0007

ห่วงวงแหวนยางสวมคลิปปากกา

Special Price

Regular Price:

Product Detail

ห่วงวงแหวนยางสวมคลิปปากกา
งานยางหยอดสั่งทำตามแบบขึ้นรูปเป็นโลโก้
หรือมาสคอต หรือข้อความของท่านเอง
ที่ใส่ตัวหนีบปากกาผลิตจากยางพีวีซี
สามารถผลิตขึ้นรูปแบบใหม่ตามตามสั่ง

ห่วงวงแหวนยางสวมคลิปปากกา
งานยางหยอดสั่งทำตามแบบขึ้นรูปเป็นโลโก้
หรือมาสคอต หรือข้อความของท่านเอง
ที่ใส่ตัวหนีบปากกาผลิตจากยางพีวีซี
สามารถผลิตขึ้นรูปแบบใหม่ตามตามสั่ง

 • 300 ชิ้น
 • ประมาณ2-2.5 ซม.
 • งานออกแบบ,บรรจุถุงใส
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found