SG017

เครื่องนับก้าว
แสดงแคลอรี่,ไขมัน,ระยะทางเดิน

Special Price

Regular Price:

Product Detail

เครื่องนับก้าว
- แสดงแคลอรี่ที่เผาผลาญ
- แสดงไขมันที่เผาผลาญ
- แสดงระยะทางเดิน
- Memory ย้อนหลัง 7 วัน
- แสดงเวลา
- Activity mode ช่วยวัดผลลัพธ์การเดินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
- ประหยัดพลังงาน ใช้งานได้ถึง 1.5 ปี(เมื่อใช้งาน 4 ชั่วโมงต่อวัน)
- ใช้งานโดยสามารถใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง หรือกระเป๋าสะพายข้าง เครื่องจะทำงานเอง
- มี3 สี ขาว/เขียว/ชมพู (สามารถคละสีได้)

เครื่องนับก้าว
- แสดงแคลอรี่ที่เผาผลาญ
- แสดงไขมันที่เผาผลาญ
- แสดงระยะทางเดิน
- Memory ย้อนหลัง 7 วัน
- แสดงเวลา
- Activity mode ช่วยวัดผลลัพธ์การเดินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
- ประหยัดพลังงาน ใช้งานได้ถึง 1.5 ปี(เมื่อใช้งาน 4 ชั่วโมงต่อวัน)
- ใช้งานโดยสามารถใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง หรือกระเป๋าสะพายข้าง เครื่องจะทำงานเอง
- มี3 สี ขาว/เขียว/ชมพู (สามารถคละสีได้)

 • 3.5x6.8x1.1 ซม. ,หนัก19กรัม
 • รวมสกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุแพ็คกิ้งพลาสติกใสแบบมีลายรุ่นยี่ห้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK