DA013

สมุดบันทึกไดอารี่ ปกหน้ามีช่องเสียบปากกา

Special Price

Regular Price:

Product Detail

สมุดบันทึกไดอารี่ สันไสกาว ปกหน้ามีช่องเสียบปากกา
- ปกหนังเทียม เลือกสีและแบบของหนังได้ ตามแบบที่โรงงานมี
- เนื้อในมาตรฐาน กระดาษถนอมสายตากรีนรี้ดสีเหลืองนวล
75 แกรม พิมพ์ตีเส้นบรรทัด จำนวน 88 แผ่น
- เข้าเล่มแบบสันเย็บกี่ไสกาว
- สามารถเลือกสั่งผลิตได้ 2 ขนาด
>A4 (ปกประมาณ19.3x26.6 ซม., เนื้อในประมาณ18.5X25.7ซม.)
>A5 (ปกประมาณ15.3x21.5 ซม., เนื้อในประมาณ14.5x20.8ซม.)

**ขนาดปกและเนื้อใน อาจจะบวกหรือลบบ้างเล็กน้อย
**เนื้อใน ขอสงวนสิทธิ์การเลือกแบบ,รายละเอียด และสีเนื้อใน
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่โรงงานมีในภายหลัง

สมุดบันทึกไดอารี่ สันไสกาว ปกหน้ามีช่องเสียบปากกา
- ปกหนังเทียม เลือกสีและแบบของหนังได้ ตามแบบที่โรงงานมี
- เนื้อในมาตรฐาน กระดาษถนอมสายตากรีนรี้ดสีเหลืองนวล
75 แกรม พิมพ์ตีเส้นบรรทัด จำนวน 88 แผ่น
- เข้าเล่มแบบสันเย็บกี่ไสกาว
- สามารถเลือกสั่งผลิตได้ 2 ขนาด
>A4 (ปกประมาณ19.3x26.6 ซม., เนื้อในประมาณ18.5X25.7ซม.)
>A5 (ปกประมาณ15.3x21.5 ซม., เนื้อในประมาณ14.5x20.8ซม.)

**ขนาดปกและเนื้อใน อาจจะบวกหรือลบบ้างเล็กน้อย
**เนื้อใน ขอสงวนสิทธิ์การเลือกแบบ,รายละเอียด และสีเนื้อใน
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่โรงงานมีในภายหลัง

  • 100 เล่ม
  • เนื้อใน A4 หรือ A5
  • ปั๊มโลโก้1ตำแหน่งพร้อมใส่เคเงินหรือเคทอง, บรรจุถุงผ้าสปันบอนด์ขาวไม่สกรีน
  • เลือกสีหนังได้
  • รับทํา สมุดไดอารี่

    รับทำสมุดปกหนัง

    รับทำสมุด Diary

    รับทําไดอารี่ ราคาถูก

    รับทําสมุดไดอารี่

    รับทำสมุดบันทึก

    สมุดไดอารี่ ปั๊มโลโก้

    สมุดไดอารี่ สั่งผลิต

    รับ ทํา สมุด planner

    รับทำ สมุดไดอารี่หนัง

    รับทำสมุดปกหนังเทียม

    โรงงานผลิตไดอารี่

    โรงงานผลิตสมุดไดอารี่

    โรงงานผลิตสมุดโน๊ต

    โรงงานทำไดอารี่

    โรงงานผลิตสมุดไดอารี่

    สมุดไดอารี่ สกรีนโลโก้

    รับทำสมุดบันทึก ไดอารี่

    ผู้ผลิตสมุดบันทึก

    ผู้ผลิตสมุดบันทึก ไดอารี่

    ไดอารี่ ของพรีเมี่ยม

    ของแจก สมุดบันทึกไดอารี่

    สมุดไดอารี่ พรีเมี่ยม

    ไดอารี่พิมพ์โลโก้

    ไดอารี่หลากหลายแบบ

    สมุดไดอารี่สต๊อก

    สมุดไดอารี่สต็อก

    ไดอารี่คุณภาพดีราคาถูก

    ไดอารี่ ของแจกปีใหม่

    สมุดไดอารี่ ของแจกปีใหม่

    You must have to login to give a review
    Login

    Customer Reviews

      Reviews (0)

      No Review is Found

    Condition  No condition found

    Return Policy No return policy found

    WORK