PC015

ชุดกล่องสีไม้,กบเหลา

Product Detail

- ชุดกล่องสีไม้,กบเหลา
- ดินสอสี (สีไม้) 12 สี
- ฝาพลาสติกเป็นกบเหลาดินสอในตัว
- กล่องบรรจุ วัสดุกระดาษรีไซเคิลสีน้ำตาล

- ชุดกล่องสีไม้,กบเหลา
- ดินสอสี (สีไม้) 12 สี
- ฝาพลาสติกเป็นกบเหลาดินสอในตัว
- กล่องบรรจุ วัสดุกระดาษรีไซเคิลสีน้ำตาล

 • 100 ชิ้น
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 x สูง 10.50 ซม.
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ตำแหน่ง(ที่กล่อง) ,บรรจุรวม
 • ชุดสีดินสอไม้สต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found