PN208

***ปากกาพลาสติก พรีเมี่ยม ปากกาลูกลื่น Stock

Product Detail

**Out Of Stock**

ปากกาลูกลื่น ปากกาสต๊อก
หมึกสีน้ำเงิน ปากกาพลาสติก พรีเมี่ยม
สีของด้าม
- ม่วง
- เขียว
- น้ำเงิน
- ส้ม
- ชมพู
ปากกาสต็อค พร้อมสกรีนโลโก้หรือข้อความ

**Out Of Stock**

ปากกาลูกลื่น ปากกาสต๊อก
หมึกสีน้ำเงิน ปากกาพลาสติก พรีเมี่ยม
สีของด้าม
- ม่วง
- เขียว
- น้ำเงิน
- ส้ม
- ชมพู
ปากกาสต็อค พร้อมสกรีนโลโก้หรือข้อความ

 • 100 ด้าม
 • ด้ามยาว 15 ซม.
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 จุด ,บรรจุรวม
 • ปากกาสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK