PN209

ปากกาลูกลื่น ปากกาสต๊อก ขั้นต่ำ300ด้าม

Special Price

Regular Price:

Product Detail

ปากกาลูกลื่น ปากกาสต๊อก
หมึกสีน้ำเงิน ปากกาพลาสติก พรีเมี่ยม
สีของด้าม
- ม่วง
- ฟ้า
- เขียว
- เหลือง
- ส้ม
- แดง
- ชมพู
ปากกาสต็อค พร้อมสกรีนโลโก้หรือข้อความ

ปากกาลูกลื่น ปากกาสต๊อก
หมึกสีน้ำเงิน ปากกาพลาสติก พรีเมี่ยม
สีของด้าม
- ม่วง
- ฟ้า
- เขียว
- เหลือง
- ส้ม
- แดง
- ชมพู
ปากกาสต็อค พร้อมสกรีนโลโก้หรือข้อความ

 • 300 ด้าม
 • ไส้0.7มม.
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 จุด ,บรรจุรวม
 • ปากกาสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK