PP001

ปากกาโลหะหมึกซึม

Product Detail

ปากกาโลหะหมึกซึมสีดำ แบบฝาเปิด
ปากกาพร้อมสกรีนพิมพ์ข้อความ หรือโลโก้
สามารถทำโลโก้แบบยิงเลเซอร์ได้

*ราคาไม่รวมกล่องบรรจุ

ปากกาโลหะหมึกซึมสีดำ แบบฝาเปิด
ปากกาพร้อมสกรีนพิมพ์ข้อความ หรือโลโก้
สามารถทำโลโก้แบบยิงเลเซอร์ได้

*ราคาไม่รวมกล่องบรรจุ

 • 100 ด้าม
 • ยาว 14 ซม.
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุถุงใส
 • ปากกาโลหะพรีเมี่ยม

  ปากกาเหล็ก

  ปากกาพิมพ์โลโก้

  โรงงานจำหน่ายของแถม

  โรงงานขายของแถม

  โรงงานขายของพรีเมี่ยม

  โรงงานขายของแจกปีใหม่

  ของแจกลูกค้า

  ของPremium

  สินค้าพรีเมี่ยม

  ร้านขายปากกาโลหะ

  รับผลิตปากกาโลหะ

  ปากกาโลหะราคาถูก

  โรงงานผลิตปากกาโลหะ

  ขายปากกาโลหะ

  ปากกาสลักชื่อ

  ร้านขายปากกาเหล็ก

  ปากกาโลหะพรีเมี่ยม

  ปากกาเหล็กสกรีน

  ปากกาโลหะสกรีน

  ปากกาโลหะสกีน

  ปากกาเหล็กสกีน

  จำหน่ายปากกาโลหะ

  สั่งปากกาด่วน

  สั่งทำปากกา

  ปากกาโลหะใส่โลโก้

  ปากกาแจกลูกค้าปีใหม่

  ปากกา พ รี เมี่ ยม

  ปากกาสกรีน โลโก้

  พิมพ์ ปากกา

  ปากกา premium

  รับสั่ง ทำ ปากกา

  ปากกา แบนเนอร์

  ปากกา พลาสติก

  ผลิต ปากกา premium ปากกาหัวการ์ตูนสั่งทำ

  ปากกาสกีนโลโก้

  ปากกาสกรีนชื่อ

  ผลิตปากกา premium

  ปากกา โลโก้บริษัท

  รับผลิตปากกา ราคาถูก

  รับ ทำ ปากกา บริษัท

  You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found