MF025

ชุดสมุดโน้ตรีไซเคิลพร้อมปากกากระดาษ

Special Price

Regular Price:

Product Detail

ชุดสมุดโน้ตรีไซเคิลพร้อมปากกากระดาษ
- สมุดโน้ตปกกระดาษรีไซเคิลสีน้ำตาล
- เนื้อในกระดาษโน้ต โพสต์อิท
- ปากกาพลาสติกหุ้มกระดาษรีไซเคิล เลือกสีได้ แต่รูปแบบปากกาอาจเปลี่ยนแปลงตามสต๊อกที่มี

ชุดสมุดโน้ตรีไซเคิลพร้อมปากกากระดาษ
- สมุดโน้ตปกกระดาษรีไซเคิลสีน้ำตาล
- เนื้อในกระดาษโน้ต โพสต์อิท
- ปากกาพลาสติกหุ้มกระดาษรีไซเคิล เลือกสีได้ แต่รูปแบบปากกาอาจเปลี่ยนแปลงตามสต๊อกที่มี

 • 100 ชุด
 • 8x15 cm
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่งที่ปกสมุด, บรรจุถุงใส
 • สินค้าสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found