FD690

แฟลชไดร์ฟจุกก๊อกไม้ แฟลชไดร์ฟขวดแก้ว Cork flash drive

Product Detail

- แฟลชไดร์ฟจุกก๊อกไม้
- ฝาปิดดีไซน์เป็นขวดแก้ว
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
- รับประกันคุณภาพ Chip 10 ปี

- แฟลชไดร์ฟจุกก๊อกไม้
- ฝาปิดดีไซน์เป็นขวดแก้ว
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
- รับประกันคุณภาพ Chip 10 ปี

 • 50 ชิ้น
 • 5.7 x 1.8 x 0.9 cm
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 จุด ,บรรจุถุงใส
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK