WB012

กระบอกน้ำพลาสติก
ขวดน้ำจักรยานสั่งขั้นต่ำ216ใบ

Special Price

Regular Price:

In Stock

Product Detail

กระบอกน้ำพลาสติก ขวดน้ำจักรยาน
- กระบอกน้ำ ผลิตจากพลาสติก LDPE Food Grade
- ส่วนฝาพลาสติก PP Food Grade
- จุก EVA Food Grade
- สามารถเลือกสีกระบอก และสีของฝาได้ตามสต๊อกที่มี
- ใส่เย็น หรือ อุ่น ไม่แนะนำให้ใส่ร้อน
- บรรจุกล่องละ 72 ชิ้น รับสั่งขั้นต่ำ 3 กล่อง (72ชิ้นx3กล่อง=216ชิ้น)
- สามารถสั่งคละสีขวดได้ (กล่องละ1สี) หรือสีตามสต๊อกเท่านั้น

กระบอกน้ำพลาสติก ขวดน้ำจักรยาน
- กระบอกน้ำ ผลิตจากพลาสติก LDPE Food Grade
- ส่วนฝาพลาสติก PP Food Grade
- จุก EVA Food Grade
- สามารถเลือกสีกระบอก และสีของฝาได้ตามสต๊อกที่มี
- ใส่เย็น หรือ อุ่น ไม่แนะนำให้ใส่ร้อน
- บรรจุกล่องละ 72 ชิ้น รับสั่งขั้นต่ำ 3 กล่อง (72ชิ้นx3กล่อง=216ชิ้น)
- สามารถสั่งคละสีขวดได้ (กล่องละ1สี) หรือสีตามสต๊อกเท่านั้น

 • 216 ชิ้น(หรือ3กล่อง)
 • ความจุ500-600cc, เส้นผ่าศูนย์กลาง6.5xสูง16.4ซ.ม.
 • สกรีนโลโก้1สี1จุด, บรรจุรวมกล่อง
 • กระบอกน้ำสต๊อกกรุณาเช็คก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found