WR003

Wristband ริสแบนด์สีเดียว
สายรัดข้อมือซิลิโคนริสแบนกว้าง2ซม.

Special Price

Regular Price:

Product Detail

Wristband ริสต์แบนด์ สายรัดข้อมือซิลิโคนแท้
-สามารถเลือกสีได้1สี
-งานปั๊มโลโก้1ตำแหน่ง หรือ สามารถลงสีเพิ่มได้

Wristband ริสต์แบนด์ สายรัดข้อมือซิลิโคนแท้
-สามารถเลือกสีได้1สี
-งานปั๊มโลโก้1ตำแหน่ง หรือ สามารถลงสีเพิ่มได้

 • 500 ชิ้น
 • กว้างประมาณ2 ซม,เส้นรอบวง19.5ซม.
 • ปั๊มโลโก้1ตำแหน่ง,บรรจุถุงใส
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK