PL1165

หมอนรองข้อมือ

Product Detail

หมอนรองข้อมือ หมอนรองมือ
- หมอนรองเม้าส์ รองมือขณะใช้เม้าส์เพื่อการผ่อนคลาย
- หมอนผ้าทีซี
- ยัดใยสังเคราะห์
- สามารถขึ้นรูปแบบใหม่ตามที่ท่านต้องการได้

หมอนรองข้อมือ หมอนรองมือ
- หมอนรองเม้าส์ รองมือขณะใช้เม้าส์เพื่อการผ่อนคลาย
- หมอนผ้าทีซี
- ยัดใยสังเคราะห์
- สามารถขึ้นรูปแบบใหม่ตามที่ท่านต้องการได้

 • 300 ชิ้น
 • 7x19ซม.
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุถุงใส
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK