UM0058

ร่มกลับด้านมีสายสะพาย ร่ม Reverse ร่มกลับหัวStock

Product Detail

- ร่มกลับด้าน ร่มสต๊อก
- บรรจุซองผ้ามีสายสะพาย
- ผ้าร่ม2ชั้น
- โครงร่มกลับด้าน เมื่อหุบร่มโครงร่มจะหุบขึ้นไปด้านบน
- สะดวกต่อการใช้งาน
- ด้ามจับพลาสติกตัว C
- ร่มสีทูโทน สามารถเลือกสีได้ ดำ+ส้ม, เขียวแก่+เขียวอ่อน,
ฟ้าอ่อน+น้ำเงิน, ฟ้าเข้ม+กรมท่า
- รูปแบบและลวดลายของร่มอาจเปลี่ยนแปลงตามแบบสต๊อกล็อตนั้นๆ

- ร่มกลับด้าน ร่มสต๊อก
- บรรจุซองผ้ามีสายสะพาย
- ผ้าร่ม2ชั้น
- โครงร่มกลับด้าน เมื่อหุบร่มโครงร่มจะหุบขึ้นไปด้านบน
- สะดวกต่อการใช้งาน
- ด้ามจับพลาสติกตัว C
- ร่มสีทูโทน สามารถเลือกสีได้ ดำ+ส้ม, เขียวแก่+เขียวอ่อน,
ฟ้าอ่อน+น้ำเงิน, ฟ้าเข้ม+กรมท่า
- รูปแบบและลวดลายของร่มอาจเปลี่ยนแปลงตามแบบสต๊อกล็อตนั้นๆ

 • 100 คัน
 • 24 นิ้ว
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 จุด, บรรจุซองผ้ามีสายสะพาย
 • เนื่องจากเป็นร่มสต๊อก รูปแบบและลวดลายของร่มอาจเปลี่ยนแปลงตามแบบสต๊อกล็อตนั้นๆ
 • ขายร่ม สกรีนโลโก้

  จำหน่าย ร่มพรีเมี่ยม

  รับผลิต ร่มกอล์ฟ

  ร้านขายร่มพร้อมสกรีน

  โรงงานทำร่มกอล์ฟ

  โรงงานผลิตร่มกอลฟ์

  จำหน่ายร่มกอลฟ์

  รับผลิตร่มกอลฟ์

  ร่มกอลฟ์สกรีนโลโก้

  รับทำ ร่มกอล์ฟ

  รับทำร่มกอฟ

  สั่งทำร่มสกรีนโลโก้

  ร่มพรีเมี่ยม

  โรงงานจำหน่ายร่ม

  รับผลิตร่มตามสั่ง

  รับผลิตร่มสกรีนโลโก้

  รับผลิตร่มพิมพ์โลโก้

  รับผลิตร่มใส่โลโก้

  สั่งทำร่มของแจก

  สั่งผลิตร่มของแจก

  ขายร่มสกรีนโลโก้

  จำหน่ายร่มพรีเมี่ยม

  บริษัทผลิตร่ม

  รับทําร่ม สกรีน

  รับทําร่มสแกนโลโก้

  รับผลิตร่มพิมพ์โลโก้

  ร่มพร้อมสกรีน

  ราคาร่มพับ

  ร่มกอล์ฟ ราคา

  ร่ม 3 ตอน

  ร่ม 3 ตอน ราคา

  ร่ม premium

  ร่มกอล์ฟ

  ร่มตอนเดียว

  ร่มพรีเมี่ยม

  ร่มพรีเมี่ยม ราคา

  ร่มพับ 2 ตอน

  ร่มพับ 2 ตอน ราคาถูก

  ร่มพับ 3 ตอน ราคาถูก

  ร่มพับ 3 ตอน ราคาส่ง

  ร่มพับราคาถูก

  ร่มพับ ราคาส่ง

  ร่มพับได้

  ร่มสกรีน

  ร่มสกรีนโลโก้

  ร่มสกรีน ราคา

  โรงงานทำร่ม

  โรงงานผลิตร่ม

  โรงงานผลิตร่มราคาถูก

  You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK