PP185

ปากกาทัชสกรีน ปากกาโลหะสต๊อก ปากกาเหล็กพร้อมส่ง ปากกาลูกลื่นหมึกแห้ง

Product Detail

- ปากกาทัชสกรีน สัมผัสหน้าจอ
- ปากกาโลหะ สต๊อก
- ปากกาลูกลื่นหมึกแห้ง สีน้ำเงิน

- ปากกาทัชสกรีน สัมผัสหน้าจอ
- ปากกาโลหะ สต๊อก
- ปากกาลูกลื่นหมึกแห้ง สีน้ำเงิน

 • 100 ด้าม
 • ยาว 13.6 x รอบ 3.8 ซม.
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุถุงใส
 • ปากกาไฟฉายสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK