NP054

สมุดโน้ตโพสต์อิท พร้อมปากกา กระดาษรีไซเคิล

Product Detail

- สมุดโน้ตโพสต์อิท
- พร้อมปากกาพลาสติกหุ้มกระดาษรีไซเคิล
(เลือกสีได้ แต่รูปแบบปากกาอาจเปลี่ยนแปลงตามสต๊อกที่มี)

- สมุดโน้ตโพสต์อิท
- พร้อมปากกาพลาสติกหุ้มกระดาษรีไซเคิล
(เลือกสีได้ แต่รูปแบบปากกาอาจเปลี่ยนแปลงตามสต๊อกที่มี)

 • 50 ชิ้น
 • สกรีนโลโก้ 1สี 1ตำแหน่ง,บรรจุถุงใส 1/1
 • สมุดโพสต์อิทสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK