TD012

กระเป๋าที่ใส่กระดาษทิชชู่สำเร็จรูป

Special Price

Regular Price:

Product Detail

กระเป๋าที่ใส่กระดาษทิชชู่สำเร็จรูป แบบแขวน
ที่ใส่กระดาษชำระแบบม้วน
สินค้าสต๊อก เลือกสีตามสต๊อกที่มี
(ไม่แถมกระดาษทิชชู่)

กระเป๋าที่ใส่กระดาษทิชชู่สำเร็จรูป แบบแขวน
ที่ใส่กระดาษชำระแบบม้วน
สินค้าสต๊อก เลือกสีตามสต๊อกที่มี
(ไม่แถมกระดาษทิชชู่)

 • 100 ใบ
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุถุงใส1/1
 • ที่ใส่ทิชชู่สต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK