CRP17

ชุดกล่องของขวัญปากกาคริสตัลเทียมพร้อมTouch Screenใช้สัมผัสหน้าจอ
ปากกางานด่วนสต๊อกขั้นต่ำ100ชุด

Product Detail

ปากกาคริสตัลเทียม ปากกาประดับคริสตัลเทียม
- ปากกาประดับคริสตัลเทียม
- ไส้ปากกาลูกลื่น
- ส่วนประกอบด้าม วัสดุทองเหลืองชุบโครเมี่ยมสีเงิน
- บรรจุเม็ดคริสตัลเทียมลงในอะครีลิคใส
- ปลายปากกาเป็นอุปกรณ์Touch Screenใช้สัมผัสหน้าจอได้
- เลือกสีด้ามได้ มีสีขาว, ดำ, ฟ้า, ชมพู, น้ำเงิน
- พร้อมบรรจุกล่องกระดาษสีดำ

ปากกาคริสตัลเทียม ปากกาประดับคริสตัลเทียม
- ปากกาประดับคริสตัลเทียม
- ไส้ปากกาลูกลื่น
- ส่วนประกอบด้าม วัสดุทองเหลืองชุบโครเมี่ยมสีเงิน
- บรรจุเม็ดคริสตัลเทียมลงในอะครีลิคใส
- ปลายปากกาเป็นอุปกรณ์Touch Screenใช้สัมผัสหน้าจอได้
- เลือกสีด้ามได้ มีสีขาว, ดำ, ฟ้า, ชมพู, น้ำเงิน
- พร้อมบรรจุกล่องกระดาษสีดำ

 • 100 ชุด
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุกล่องกระดาษสีดำ
 • ปากกาคริสตัลสต๊อกกรุณาตรวจสอบก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found