CRP19

ปากกาคริสตัล 3in1
ปากกาสัมผัสหน้าจอ,ไฟฉาย,เลเซอร์

Product Detail

- ปากกาทัชสกรีน3in1
- คุณสมบัติ ได้แก่
ปากกาสัมผัสหน้าจอ,ไฟฉาย,เลเซอร์ (ไม่มีหมึกสำหรับเขียน)
- ปากกาสำเร็จรูป ปากกาสต๊อก
- บรรจุเม็ดคริสตัลเทียมใส
- มีสต็อกคละสี ปากกาด้ามขาว+คริสตัลใส, ปากกาด้ามดำ+คริสตัลดำ

- ปากกาทัชสกรีน3in1
- คุณสมบัติ ได้แก่
ปากกาสัมผัสหน้าจอ,ไฟฉาย,เลเซอร์ (ไม่มีหมึกสำหรับเขียน)
- ปากกาสำเร็จรูป ปากกาสต๊อก
- บรรจุเม็ดคริสตัลเทียมใส
- มีสต็อกคละสี ปากกาด้ามขาว+คริสตัลใส, ปากกาด้ามดำ+คริสตัลดำ

 • 100 ด้าม
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง, บรรจุถุงใส
 • ปากกาสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found