PP159

***ปากกาโลหะ ด้ามจับเป็นยางกันลื่น

Product Detail

**Out Of Stock**

ปากกาโลหะ ด้ามจับเป็นยางกันลื่น
พร้อมสกรีนพิมพ์ข้อความ หรือโลโก้ ของท่าน
ปากกาลูกลื่นหมึกแห้ง

**Out Of Stock**

ปากกาโลหะ ด้ามจับเป็นยางกันลื่น
พร้อมสกรีนพิมพ์ข้อความ หรือโลโก้ ของท่าน
ปากกาลูกลื่นหมึกแห้ง

 • 100 ด้าม
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุถุงใส
 • ปากกาโลหะของสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK