PN248

ปากกาทัชสกรีน ปากกาหมึกเจลพรีเมี่ยม ปากกาลูกลื่น Stock

Product Detail

- ปากกาพลาสติกสต๊อก
- ปากกาทัชสกรีน
- หัวปากกาเป็นปุ่มทัชสกรีนสัมผัสหน้าจอ
- ปากกา Semi-gel หมึกเซมิเจล(กึ่งเจล)
- สามารถเลือกสีด้ามได้
- ปากกาพลาสติก พรีเมี่ยม
- พร้อมสกรีนโลโก้หรือข้อความตามสั่ง

***หมึกเจลรุ่นนี้เป็นแบบ Semi-Gel (เซมิเจล)
ปากกาหมึกกึ่งเจล ตอนเขียนจะไม่เหมือนหมึกเจลทั่วไป
แต่จะคล้ายหมึกแห้งธรรมดา
Semi-Gel สีจะสด,เขียนลื่นกว่าหมึกแห้ง***

- ปากกาพลาสติกสต๊อก
- ปากกาทัชสกรีน
- หัวปากกาเป็นปุ่มทัชสกรีนสัมผัสหน้าจอ
- ปากกา Semi-gel หมึกเซมิเจล(กึ่งเจล)
- สามารถเลือกสีด้ามได้
- ปากกาพลาสติก พรีเมี่ยม
- พร้อมสกรีนโลโก้หรือข้อความตามสั่ง

***หมึกเจลรุ่นนี้เป็นแบบ Semi-Gel (เซมิเจล)
ปากกาหมึกกึ่งเจล ตอนเขียนจะไม่เหมือนหมึกเจลทั่วไป
แต่จะคล้ายหมึกแห้งธรรมดา
Semi-Gel สีจะสด,เขียนลื่นกว่าหมึกแห้ง***

 • 100 ด้าม
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 จุด ,บรรจุถุงใส1/1
 • ปากกาสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found