วิธีใช้ Power bank เพื่อยืดอายุการใช้งาน

1. ตรวจสอบคำแนะนำการใช้งานจากผู้ผลิตโดยจากการฟังและอ่านคู่มือ เพื่อดูเวลาในการชาร์จ ไม่ควรชาร์จพาวเวอร์แบงค์นานเกินไป โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้เวลาชาร์จ 1-2 ชั่วโมง


2. ถอดอุปกรณ์การชาร์จทันทีเมื่อชาร์จเสร็จสมบูรณ์
หากไฟ LED บนอุปกรณ์พาวเวอร์แบงค์ ไม่ทำงานให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออก


3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพาวเวอร์แบงค์ มีการชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง

หลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วให้เชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกเครื่องหนึ่งเข้ากับพาวเวอร์แบงค์ โดยใช้สาย USB
หากอุปกรณ์ชาร์จไม่เข้าให้ลองเสียบปลั๊กเข้าไปในเต้าเสียบอื่น หากเป็นเหมือนเดิม ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อดูว่าสามารถแก้ไขได้หรือไม่

This entry was posted in How to On .

Comments