วิธีการดูแลรักษา USB flash drive

1.อย่าเอา USB flash drive ใส่ในกระเป๋ากางเกงและเสื้อ
- ความร้อนจากร่างกายสามารถสร้างความชื้น ซึ่งอาจส่งผลต่อแฟลชไดร์ฟและทำให้เกิดความเสียหายของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- ฝุ่นละอองเล็กๆที่ติดเสื้อผ้าอาจเข้าไปในแฟลชไดร์ฟได้ ซึ่งทำให้เกิดการลัดวงจรซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหายในครั้งต่อไปเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- อาจทำแฟลชไดร์ฟกระแทกหรือตกพื้นทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แตกเสียหายออกจากกัน


2.ถอดออกจากอุปกรณ์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
เกิดความผิดปกติจากการที่เสียบแฟลชไดร์ฟกับคอมพิวเตอร์ไว้นานเกินไป ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบวงจรนำกลับมาใช้งานไม่ได้


3.หลีกเลี่ยงการรันซอฟต์แวร์จากแฟลชไดร์ฟ
แฟลชไดร์ฟแต่ละรุ่นมีจำนวนรอบการอ่านและเขียนที่กำหนดไว้และเมื่อระบบวงจรถูกรบกวน ก็จะทำให้แฟลชไดร์ฟไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป การเรียกใช้หรือรันโปรแกรมซอฟต์แวร์จากแฟลชไดร์ฟจะใช้การอ่าน / เขียนข้อมูลหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งหมายความว่าสามารถลดรอบการทำงานได้เร็วขึ้นด้วย

4.สร้างสำเนาสำรอง
แฟลชไดร์ฟเป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตขึ้นโดยมีอายุการใช้งานที่จำกัด ควรสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อถนอมและยืดอายุการใช้งานแฟลชไดร์ฟ

This entry was posted in How to On .

Comments