ระบบกันน้ำ IP67 หรือ IP68 คืออะไร?


IP คืออะไร?

ระดับ IP คือการรับรองที่พิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของการป้องกันน้ำและฝุ่น/การต้านทาน มาตรฐานกำหนดโดย IP Code หรือ Ingress Protection Code มาตรฐานของ IEC 60529 (หรือที่เรียกว่า International Protection Code)
การจำแนกแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ส่งสินค้าไปตรวจสอบ  โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด กระบวนการนี้กำหนดให้ผู้ผลิตต้องจ่ายเงินสำหรับการจัดประเภท/การทดสอบ จึงเป็นเหตุให้หลายบริษัทเลือกที่จะไม่ส่งผลิตภัณฑ์บางประเภท


IP67 กับ IP68 แตกต่างกันอย่างไร?
ประการแรก เป็นที่น่าสังเกตว่ามีความแตกต่างระหว่าง Waterproof (การกันน้ำ)และ Water Resistant (การกันละอองน้ำ)
Waterproof หมายถึง ผลิตภัณฑ์กันน้ำได้ แต่มีข้อกำหนดว่าจะจมอยู่ใต้น้ำนานแค่ไหน และความลึกเท่าไหร่
Water Resistant  หมายถึง ผลิตภัณฑ์สามารถหยุดน้ำเข้าได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ทั้งหมด
เมื่อพูดถึงสมาร์ทโฟนและสมาร์ตวอทช์ แทบทุกครั้งจะพูดถึงความสามารถในการทนน้ำ มันไม่สามารถอยู่รอดในน้ำได้อย่างไม่มีกำหนด
IP เป็นชื่อของมาตรฐานที่กำหนดโดย International Electrotechnical Commission (IEC) เพื่อกำหนดว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ามีความทนทานต่อน้ำจืดและวัตถุละอองทั่วไปอย่างไร เช่น สิ่งสกปรก ฝุ่น และทรายตัวเลขหลักแรกหลัง IP คือการจัดอันดับที่ IEC กำหนดหน่วยสำหรับความต้านทานต่อของแข็ง
ในกรณีนี้คือ 6 ซึ่งหมายความว่าไม่มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ "เป็นอันตราย" ซึมเข้าไปในเครื่องหลังจากสัมผัสโดยตรงกับเครื่องนี้ 8 ชั่วโมง
ต่อไป  ตัวเลขหลักที่สอง คือระดับการกันน้ำ ปัจจุบันมีการจัดอันดับสองเลข
7 หมายความว่าอุปกรณ์สามารถจมอยู่ในน้ำจืดได้สูงถึงหนึ่งเมตรเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง
และ 8  หมายความว่าอุปกรณ์สามารถจมอยู่ในน้ำจืดได้สูงถึง1.5 เมตรเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง

และนั่นคือวิธีการจัดเรต IP
สรุป: IP67 หมายถึงสามารถทิ้งอุปกรณ์ลงในแหล่งน้ำลึกไม่เกิน 1 เมตรเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง ในขณะที่ IP68 รับประกันการป้องกันในน้ำลึกสูงสุด 1.5 เมตรในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งสองมีความทนทานต่อฝุ่น


IP67 vs IP68: ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถจุ่มอุปกรณ์ของคุณลงในเครื่องดื่มได้
การให้คะแนนที่คณะกรรมการฯ ระหว่างประเทศกำหนดนั้นเน้นสำหรับน้ำจืด ซึ่งหมายความว่าไม่รับประกันการป้องกันจากการแช่ในของเหลวอื่นๆ เช่น เบียร์ กาแฟ น้ำเกลือ และโซดา เป็นต้น

 
This entry was posted in How to On .

Comments