PP195

ปากกาโลหะสต๊อก

Product Detail

- ปากกาโลหะสต๊อก
- ด้ามอะลูมิเนียม
- ปากกาลูกลื่นหมึกแห้ง สีน้ำเงิน

- ปากกาโลหะสต๊อก
- ด้ามอะลูมิเนียม
- ปากกาลูกลื่นหมึกแห้ง สีน้ำเงิน

 • 100 ด้าม
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุรวม
 • ปากกาพรีเมี่ยมสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK