NP058

ชุดเซ็ตกล่องเครื่องเขียนสมุดโน้ตรีไซเคิล(กระดาษคราฟท์ Kraft)

Product Detail

- ชุดเซ็ตกล่องกระดาษโน้ตโพสต์อิท
- ปกกระดาษรีไซเคิล (กระดาษคราฟท์ Kraft)

- ชุดเซ็ตกล่องกระดาษโน้ตโพสต์อิท
- ปกกระดาษรีไซเคิล (กระดาษคราฟท์ Kraft)

 • 50 ชุด
 • 8.2 x 10.5 x 1.6 cm
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุกล่องกระดาษ1/1
 • กล่องกระดาษโน้ตสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK