T307

กระเป๋าสะพายข้าง

Product Detail

กระเป๋าสะพายข้าง ผ้า 600D (ใบเล็ก)
มีแผ่นพลาสติกแข็งรองพื้นด้านใน
สามารถเลือกสีผ้าได้

กระเป๋าสะพายข้าง ผ้า 600D (ใบเล็ก)
มีแผ่นพลาสติกแข็งรองพื้นด้านใน
สามารถเลือกสีผ้าได้

 • 100 ใบ
 • ก 8 * ส 7.5 * ข 5.5 นิ้ว (เล็ก)
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 จุด , บรรจุถุงใส1ชิ้นต่อ1ถุง
 • (มีขนาดกลาง รหัส T308 , ขนาดใหญ่ รหัส T380)
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK