UM0003-1

ร่มแบน ทรงญี่ปุ่น ร่มพับ 3 ตอน

Product Detail

- ร่มแบน ทรงญี่ปุ่น
- ร่มพับ 3 ตอน
- ร่มยูวีแบบมือกาง
- พร้อมซองผ้า
- ผ้าร่มอย่างดี อาบยูวีสีเงิน
- ร่มผลิตใหม่ สามารถเลือกสีร่มได้
- รูปแบบและสีของอะไหล่โครงร่ม,ด้ามจับ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามสต๊อกที่โรงงานมี กรุณาเช็คอีกครั้ง

- ร่มแบน ทรงญี่ปุ่น
- ร่มพับ 3 ตอน
- ร่มยูวีแบบมือกาง
- พร้อมซองผ้า
- ผ้าร่มอย่างดี อาบยูวีสีเงิน
- ร่มผลิตใหม่ สามารถเลือกสีร่มได้
- รูปแบบและสีของอะไหล่โครงร่ม,ด้ามจับ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามสต๊อกที่โรงงานมี กรุณาเช็คอีกครั้ง

 • 100 คัน
 • 21 นิ้ว 6 แฉก(พับแล้วประมาณ9.5นิ้ว)
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ตำแหน่ง
 • ร่มญี่ปุ่นสั่งผลิตใหม่
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found