WB002

***กระบอกน้ำพลาสติกใหญ่
กระติกน้ำสั่งขั้นต่ำ100ใบ

Product Detail

***Out Of Stock***
- กระบอกน้ำใหญ่
- กระติกน้ำพลาสติก ส่วนประกอบโลหะ
- สายผ้าตามสีของกระบอกน้ำ
- เลือกสีตามสต๊อกที่มี

***Out Of Stock***
- กระบอกน้ำใหญ่
- กระติกน้ำพลาสติก ส่วนประกอบโลหะ
- สายผ้าตามสีของกระบอกน้ำ
- เลือกสีตามสต๊อกที่มี

 • 100 ใบ
 • ความจุ600ml(หรือ20ออนซ์) สูง22ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง7ซม.
 • สกรีนโลโก้1สี1จุด,บรรจุกล่องกระดาษ
 • กระบอกน้ำสต๊อก
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found