CMG40

แก้วเซรามิค มียางจับกันร้อน พร้อมฝาปิด แก้วกาแฟเซรามิกมัคมีฝาปิด

Product Detail

- แก้วกาแฟเซรามิกมัค มีปลอกยางจับซิลิโคน พร้อมฝาปิด
- ปลอกยาง เป็นที่จับกันร้อนทำจากวัสดุ ซิลิโคน
- เลือกสีซิลิโคนได้ เขียว ฟ้า ส้ม

- แก้วกาแฟเซรามิกมัค มีปลอกยางจับซิลิโคน พร้อมฝาปิด
- ปลอกยาง เป็นที่จับกันร้อนทำจากวัสดุ ซิลิโคน
- เลือกสีซิลิโคนได้ เขียว ฟ้า ส้ม

 • 100 ใบ
 • ปากแก้วกว้าง 9 cm , ก้นกว้าง 5.6cm. ,สูง 12 cm.
 • สกรีนโลโก้ 1สี 1ตำแหน่ง,บรรจุกล่องกระดาษ
 • แก้วมักสต็อก แบบกล่องกระดาษอาจเปลี่ยนตามสต๊อกที่มี
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK