WM001

แก้วน้ำไม้ยางพารา

Special Price

Regular Price:

Product Detail

- แก้วน้ำไม้จริง
- ผลิตจากไม้ยางพารา (ไม้สีอ่อน)
**ราคาไม่รวมจานรองแก้ว**

- แก้วน้ำไม้จริง
- ผลิตจากไม้ยางพารา (ไม้สีอ่อน)
**ราคาไม่รวมจานรองแก้ว**

 • 50 ชิ้น
 • ปากกว้าง 6.6xก้นกว้าง5.1xสูง7.6 cm
 • ยิงเลเซอร์โลโก้ 1 ตำแหน่ง, บรรจุกล่องกระดาษ1/1
 • แก้วไม้สต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK