GFF039

ชุดกล่องเซ็ตคู่ ปากกาและดินสอกด

Product Detail

ชุดกล่องเซ็ตคู่ ปากกาและดินสอกด
ประกอบด้วย
- ปากกาโลหะ ด้ามสีเงิน และสีควันบุหรี่
- ดินสอกดโลหะ ด้ามสีเงิน และสีควันบุหรี่
- บรรจุกล่องพลาสติกสีดำ

ชุดกล่องเซ็ตคู่ ปากกาและดินสอกด
ประกอบด้วย
- ปากกาโลหะ ด้ามสีเงิน และสีควันบุหรี่
- ดินสอกดโลหะ ด้ามสีเงิน และสีควันบุหรี่
- บรรจุกล่องพลาสติกสีดำ

 • 100 ชุด
 • ยาว 16 x กว้าง 5 xหนา 2.8 ซม.
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่งที่ด้ามทั้ง2ด้าม(โลโก้เดียวกัน)
 • ชุดปากกาสต็อก กรุณาตรวจสอบจำนวนในวันสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK