GA033

เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ สกรีนโลโก้ ของพรีเมี่ยม

Product Detail

- เครื่องฟอกอากาศ
- สามารถใช้ได้ในพื้นที่รถยนต์ หรือห้องขนาดไม่เกิน 12 ตารางเมตร
- มีแสงไฟ
- พร้อมสายชาร์จ USB

- เครื่องฟอกอากาศ
- สามารถใช้ได้ในพื้นที่รถยนต์ หรือห้องขนาดไม่เกิน 12 ตารางเมตร
- มีแสงไฟ
- พร้อมสายชาร์จ USB

 • 20 ชิ้น
 • 7x13cm
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง, บรรจุกล่องแบบมีลายรุ่นยี่ห้อ
 • เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์นำเข้าใหม่
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found