3D PVC Keychain

พวงกุญแจยางหยอด 3 มิติ
พวงกุญแจพีวีซีขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

Product Detail

- พวงกุญยางหยอดพีวีซี รูปทรง 3 มิติ
- หยอดยาง 3 มิติ เห็นภาพเสมือนจริงทุกด้าน
- มองเห็นลายและรูปทรง ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง
- สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
- วัสดุทำจากยางพีวีซี
- สามารถเลือกรูปแบบห่วงพวงกุญแจได้ เช่น ห่วงโซ่ธรรมดา, ห่วงโซ่แบน,
ห่วงโซ่ไข่ปลา, ห่วงคลิปดำ, ห่วงคล้องมือ, ห่วงคล้องคอ, สายผ้าไนล่อน ฯลฯ

- พวงกุญยางหยอดพีวีซี รูปทรง 3 มิติ
- หยอดยาง 3 มิติ เห็นภาพเสมือนจริงทุกด้าน
- มองเห็นลายและรูปทรง ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง
- สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
- วัสดุทำจากยางพีวีซี
- สามารถเลือกรูปแบบห่วงพวงกุญแจได้ เช่น ห่วงโซ่ธรรมดา, ห่วงโซ่แบน,
ห่วงโซ่ไข่ปลา, ห่วงคลิปดำ, ห่วงคล้องมือ, ห่วงคล้องคอ, สายผ้าไนล่อน ฯลฯ

 • 300 ชิ้น
 • ตามสั่ง
 • งานออกแบบ, บรรจุกล่องกระดาษ1/1
 • กรุณาส่งรูปภาพหรือแบบที่ต้องการเพื่อตรวจสอบราคาอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK