PF216

3 in 1 Multifunction Pen Flash Drive
แฟลชไดร์ฟปากกาพร้อมTouch Screenใช้สัมผัสหน้าจอ

Special Price

Regular Price:

Product Detail

- 3 in 1 Multifunction Pen Flash Drive
- แฟลชไดร์ฟปากกาพร้อม Touch Screen ใช้สัมผัสหน้าจอ
- พร้อมทั้งตัวเก็บข้อมูลในตัว
- ไส้ปากกาหมึกลูกลื่นสีดำ
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB

- 3 in 1 Multifunction Pen Flash Drive
- แฟลชไดร์ฟปากกาพร้อม Touch Screen ใช้สัมผัสหน้าจอ
- พร้อมทั้งตัวเก็บข้อมูลในตัว
- ไส้ปากกาหมึกลูกลื่นสีดำ
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB

 • ไม่มีขั้นต่ำ
 • สกรีนโลโก้ 1สี 1ตำแหน่ง,บรรจุถุงใส
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK