KB004

เมาส์คีย์บอร์ดบลูทูธไร้สาย

Product Detail

>>เมาส์และคีย์บอร์ดบลูทูธไร้สาย <<
1. คีย์บอร์ด
- ใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือ,แท็บเล็ต,ไอแพด ,คอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชั่นบลูทูธ
หรืออุปกรณ์ IOS/Android/Windows ที่มีฟังก์ชั่นบลูทูธ
- แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ (แถมสติ๊กเกอร์ภาษาไทย)
2. เมาส์
- เมาส์บลูทูธไร้สาย2.4G
- ใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือ,แท็บเล็ต,ไอแพด,คอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชั่นบลูทูธ
หรืออุปกรณ์ IOS/Android/Windows ที่มีฟังก์ชั่นบลูทูธ

>>เมาส์และคีย์บอร์ดบลูทูธไร้สาย <<
1. คีย์บอร์ด
- ใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือ,แท็บเล็ต,ไอแพด ,คอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชั่นบลูทูธ
หรืออุปกรณ์ IOS/Android/Windows ที่มีฟังก์ชั่นบลูทูธ
- แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ (แถมสติ๊กเกอร์ภาษาไทย)
2. เมาส์
- เมาส์บลูทูธไร้สาย2.4G
- ใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือ,แท็บเล็ต,ไอแพด,คอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชั่นบลูทูธ
หรืออุปกรณ์ IOS/Android/Windows ที่มีฟังก์ชั่นบลูทูธ

 • 50 ชุด
 • สกรีนโลโก้1สี2ตำแหน่ง(เมาส์,คีย์บอร์ด),บรรจุกล่องแบรนด์Original
 • เมาส์คีย์บอร์ดไร้สายสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK