FD741

Tape cassette USB flash drive แฟลชไดร์ฟตลับเทป

Product Detail

- Tape cassette USB flash drive แฟลชไดร์ฟตลับเทป
- วัสดุพลาสติก ABS
- แฟลชไดร์ฟแฟนซี ธัมบ์ไดร์ฟดีไซน์
- ธัมบ์ไดร์ฟพร้อมสกรีนพิมพ์ลายโลโก้หรือข้อความของท่าน
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB /
64GB / 128GB
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน

- Tape cassette USB flash drive แฟลชไดร์ฟตลับเทป
- วัสดุพลาสติก ABS
- แฟลชไดร์ฟแฟนซี ธัมบ์ไดร์ฟดีไซน์
- ธัมบ์ไดร์ฟพร้อมสกรีนพิมพ์ลายโลโก้หรือข้อความของท่าน
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB /
64GB / 128GB
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน

 • ไม่มีขั้นต่ำ
 • 6.5x10.1x1.2cm
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ตำแหน่ง,บรรจุถุงใส1/1
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK