KM158

ชุดกล่องพวงกุญแจที่เปิดขวด

Special Price

Regular Price:

Product Detail

ชุดกล่องพวงกุญแจที่เปิดขวด
- เปิดขวดน้ำ/เปิดกระป๋องน้ำ
- วัสดุอะลูมิเนียมสีเงินเงา
- บรรจุกล่องกระดาษสีเงิน(หรือสีตามสต๊อกที่มี ไม่สามารถเลือกได้)

ชุดกล่องพวงกุญแจที่เปิดขวด
- เปิดขวดน้ำ/เปิดกระป๋องน้ำ
- วัสดุอะลูมิเนียมสีเงินเงา
- บรรจุกล่องกระดาษสีเงิน(หรือสีตามสต๊อกที่มี ไม่สามารถเลือกได้)

 • 50 ชิ้น
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ตำแหน่ง
 • พรีเมี่ยมสต็อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found