KL033

ไฟฉายมินิ พวงกุญแจไฟฉาย
ขั้นต่ำ100ชิ้น

Special Price

Regular Price:

Product Detail

- ไฟฉายมินิ
- พวงกุญแจไฟฉาย สีเงินขาว
- ไม่แถมถ่าน
- บรรจุกล่อง,ฟองน้ำไม่ไดคัท (หรือกล่องตามแบบที่โรงงานมี)

- ไฟฉายมินิ
- พวงกุญแจไฟฉาย สีเงินขาว
- ไม่แถมถ่าน
- บรรจุกล่อง,ฟองน้ำไม่ไดคัท (หรือกล่องตามแบบที่โรงงานมี)

 • 50 ชิ้น
 • 10 x 2.5 cm
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุกล่องกระดาษ
 • ไฟฉายสต๊อกกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found