T409

กล่องผ้าอเนกประสงค์

Special Price

Regular Price:

Product Detail

กล่องผ้าเอนกประสงค์ พับเก็บได้
- กล่องใส่ของอเนกประสงค์
- ขนาดเล็ก
- วัสดุสามารถเลือกได้
1. ด้านนอกผ้า600D, ซับในผ้าสปันบอนด์
2. ด้านนอกผ้าสปันบอนด์, ซับในผ้าสปันบอนด์

กล่องผ้าเอนกประสงค์ พับเก็บได้
- กล่องใส่ของอเนกประสงค์
- ขนาดเล็ก
- วัสดุสามารถเลือกได้
1. ด้านนอกผ้า600D, ซับในผ้าสปันบอนด์
2. ด้านนอกผ้าสปันบอนด์, ซับในผ้าสปันบอนด์

 • 100 ชิ้น
 • ก 13 x ส 8 x ข 7.5 นิ้ว (เล็ก)
 • สกรีน1สี1ตำแหน่ง,บรรจุถุงใส
 • สามารถเลือกสีผ้าได้
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK