T0001

กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ ด้านในโฟม
กระเป๋าปิคนิค กล่องเก็บความร้อนความเย็น

Product Detail

- กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ
- ด้านนอกผลิตจากผ้า 600D งานตัดเย็บใหม่สามารถเลือกสีผ้าได้
- ด้านในเป็นกล่องโฟม เก็บความเย็น ความร้อนได้
- สามารถใช้เก็บอาหาร หรือเครื่องดื่ม ได้

- กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ
- ด้านนอกผลิตจากผ้า 600D งานตัดเย็บใหม่สามารถเลือกสีผ้าได้
- ด้านในเป็นกล่องโฟม เก็บความเย็น ความร้อนได้
- สามารถใช้เก็บอาหาร หรือเครื่องดื่ม ได้

 • 100ชิ้น
 • กว้าง 12สูง 9ข้าง 8นิ้ว
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง, บรรจุถุงใส1/1
 • สามารถเลือกสีผ้าได้
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK