PN254

ปากกา3ไส้ ปากกาหลายไส้ ทัชสกรีน สต๊อก พรีเมี่ยม

Product Detail

- ปากกาทัชสกรีน ปากกา 3 ไส้
- ปากกาพลาสติก หมึกลูกลื่น สีน้ำเงิน,ดำ,แดง
- เลือกสีของด้ามตามสต๊อก
- ปากกาสต๊อก

- ปากกาทัชสกรีน ปากกา 3 ไส้
- ปากกาพลาสติก หมึกลูกลื่น สีน้ำเงิน,ดำ,แดง
- เลือกสีของด้ามตามสต๊อก
- ปากกาสต๊อก

 • 100 ด้าม
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 จุด ,บรรจุรวมกัน
 • ปากกาสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK