PN265

ปากกาพลาสติก พรีเมี่ยม ปากกาลูกลื่น Stock

Product Detail

- ปากกาพลาสติกสต๊อก
- หมึกลูกลื่นสีน้ำเงิน
- สามารถเลือกสีด้ามได้
- ปากกาพลาสติก พรีเมี่ยม
- พร้อมสกรีนโลโก้หรือข้อความตามสั่ง

- ปากกาพลาสติกสต๊อก
- หมึกลูกลื่นสีน้ำเงิน
- สามารถเลือกสีด้ามได้
- ปากกาพลาสติก พรีเมี่ยม
- พร้อมสกรีนโลโก้หรือข้อความตามสั่ง

 • 100 ด้าม
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 จุด ,บรรจุรวมกัน
 • ปากกาสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK