GA037

Whistle Key Finder
พวงกุญแจกันลืม พวงกุญแจกันหาย

Product Detail

- Whistle Key Finder
- พวงกุญแจกันลืม,กันหาย สินค้าสต๊อก
- ป้องกันการวางของแล้วลืมที่
- เพียงผิวปาก ตัวกุญแจจะกะพริบพร้อมเสียงดังเตือน
- หากผิวปากไม่เป็น สามารถเลือกเสียงแบบเตือน จากเสียงโทรศัพท์ได้
- สามารถห้อยกับสิ่งของหรือสัตว์เลี้ยง หรือทุกสิ่งที่สามารถป้องกันการลืมได้
ไม่ว่าจะเป็น กุญแจรถ,กุญแจบ้าน,กระเป๋าเงิน,มือถือ ฯลฯ
- ระยะห่างจากต้นเสียง ถึงตัวกุญแจ ห่างกันไม่เกิน 7 เมตร
- สต๊อกสินค้าคละสี

- Whistle Key Finder
- พวงกุญแจกันลืม,กันหาย สินค้าสต๊อก
- ป้องกันการวางของแล้วลืมที่
- เพียงผิวปาก ตัวกุญแจจะกะพริบพร้อมเสียงดังเตือน
- หากผิวปากไม่เป็น สามารถเลือกเสียงแบบเตือน จากเสียงโทรศัพท์ได้
- สามารถห้อยกับสิ่งของหรือสัตว์เลี้ยง หรือทุกสิ่งที่สามารถป้องกันการลืมได้
ไม่ว่าจะเป็น กุญแจรถ,กุญแจบ้าน,กระเป๋าเงิน,มือถือ ฯลฯ
- ระยะห่างจากต้นเสียง ถึงตัวกุญแจ ห่างกันไม่เกิน 7 เมตร
- สต๊อกสินค้าคละสี

 • 50 ชิ้น
 • 5.7x3x1.5 ซม.
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุแพ็กกิ้งพลาสติกใสมีลายรุ่นยี่ห้อสินค้าหรือตามแบบที่โรงงานมี
 • พวงกุญแจกันหายสต๊อกกรุณาเช็คจำนวนก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK