PB033

ซองหนังใส่เจลล้างมือแอลกอฮอล์75%
พวงกุญแจเจลล้างมือห้อยกระเป๋า

Product Detail

- ซองหนังหุ้มขวดพร้อมบรรจุเจลแอลกอฮอล์75%
- ซองวัสดุหนังเทียม สามารถเลือกสีได้
- ห้อยกระเป๋าพกพาได้
- Refill ได้
- สามารถสั่งพิมพ์โลโก้,แบรนด์ของท่านได้
- บริการพิเศษ รับขึ้นทะเบียน อย. แบรนด์ของท่านเอง
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
- บริการฆ่าเชื้อโรค100% ด้วยแสง UVC ก่อนส่งมอบ

*กรณีสั่งผลิตเพื่อแจก บนอาร์ตเวิร์กจำเป็นต้องมีคำว่า Not For Sale
แสดงให้ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องใส่เลขที่ใบรับจดแจ้ง(เลขอย.)
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบและกลิ่นของแอลกอฮอล์
*เจลแอลกอฮอล์
อย.ใบรับจดแจ้งเลขที่ 12-1-6300038447, ชื่อการค้า HI PREMIUM ALCOHOL HAND GEL
*สเปรย์แอลกอฮอล์
อย.ใบรับจดแจ้งเลขที่ 12-1-6300040950, ชื่อการค้า HI PREMIUM SPRAY ALCOHOL HAND

- ซองหนังหุ้มขวดพร้อมบรรจุเจลแอลกอฮอล์75%
- ซองวัสดุหนังเทียม สามารถเลือกสีได้
- ห้อยกระเป๋าพกพาได้
- Refill ได้
- สามารถสั่งพิมพ์โลโก้,แบรนด์ของท่านได้
- บริการพิเศษ รับขึ้นทะเบียน อย. แบรนด์ของท่านเอง
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
- บริการฆ่าเชื้อโรค100% ด้วยแสง UVC ก่อนส่งมอบ

*กรณีสั่งผลิตเพื่อแจก บนอาร์ตเวิร์กจำเป็นต้องมีคำว่า Not For Sale
แสดงให้ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องใส่เลขที่ใบรับจดแจ้ง(เลขอย.)
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบและกลิ่นของแอลกอฮอล์
*เจลแอลกอฮอล์
อย.ใบรับจดแจ้งเลขที่ 12-1-6300038447, ชื่อการค้า HI PREMIUM ALCOHOL HAND GEL
*สเปรย์แอลกอฮอล์
อย.ใบรับจดแจ้งเลขที่ 12-1-6300040950, ชื่อการค้า HI PREMIUM SPRAY ALCOHOL HAND

 • 100 ชิ้น
 • จุ 30 ml
 • ปั๊มโลโก้บนซองหนัง1จุด , บรรจุรวมกัน
 • ขวดเจลแอลกอฮอล์สต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK