KM155

พวงกุญแจที่เปิดขวด "โปรเฟสชั่นนอล อินซูเลชั่น"

Special Price

Regular Price:

In Stock

Product Detail

- พวงกุญแจที่เปิดขวด
- เปิดขวดน้ำ
- เปิดกระป๋องน้ำ
- วัสดุอะลูมิเนียม พ่นสี
- สามารถเลือกสีได้

- พวงกุญแจที่เปิดขวด
- เปิดขวดน้ำ
- เปิดกระป๋องน้ำ
- วัสดุอะลูมิเนียม พ่นสี
- สามารถเลือกสีได้

 • 100 ชิ้น
 • ยาว 65mm กว้าง 11mm หนา 13.5mm(ส่วนหนาสุด)
 • ยิงเลเซอร์โลโก้1ตำแหน่ง
 • พวงกุญแจที่เปิดขวดสต๊อก
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found