PB023

Spray Card พร้อมแอลกอฮอล์75% "JENNINE"

Special Price

Regular Price:

In Stock

Product Detail

- Spray Card ขวดสเปรย์แบบการ์ดพร้อมบรรจุแอลกอฮอล์75%
- การ์ดวัสดุพลาสติก PP
- หัวฉีดดี แรงกระจาย ฉีดพ่นได้ประมาณ 150-200 ครั้ง
- Refill ได้ (ใช้คีมหนีบดึงหัวพ่นออก)
- สินค้าสต๊อก พร้อมส่ง7-15วัน งานด่วนเร่งได้
- สามารถสั่งพิมพ์โลโก้,แบรนด์ของท่านแบบไม่จำกัดสีและพิมพ์เต็มพื้นที่ได้
- บริการพิเศษ รับขึ้นทะเบียน อย. แบรนด์ของท่านเอง
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบและกลิ่นของแอลกอฮอล์
*แอลกอฮอล์75% มี อย.ถูกต้อง

- Spray Card ขวดสเปรย์แบบการ์ดพร้อมบรรจุแอลกอฮอล์75%
- การ์ดวัสดุพลาสติก PP
- หัวฉีดดี แรงกระจาย ฉีดพ่นได้ประมาณ 150-200 ครั้ง
- Refill ได้ (ใช้คีมหนีบดึงหัวพ่นออก)
- สินค้าสต๊อก พร้อมส่ง7-15วัน งานด่วนเร่งได้
- สามารถสั่งพิมพ์โลโก้,แบรนด์ของท่านแบบไม่จำกัดสีและพิมพ์เต็มพื้นที่ได้
- บริการพิเศษ รับขึ้นทะเบียน อย. แบรนด์ของท่านเอง
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบและกลิ่นของแอลกอฮอล์
*แอลกอฮอล์75% มี อย.ถูกต้อง

 • 100 ชิ้น
 • 5.5x8.8x1cm,จุ 20 ml
 • พิมพ์ไม่จำกัดสี1ด้าน , บรรจุรวมกัน
 • Spray Card สต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found